Nye lånetilbud

3. juledag åbner Nykredit og Totalkredit en "ekstra låge" i kalenderen.

den giver mulighed for lånetilbud på realkreditbelåning finansieret med de såkaldte SDO'er. SDO står for Særligt Dækkede Obligationer, og de kan tilbydes til såvel pårivate som erhvervsvirksomheder. De to institutter åbner SDO'er med op til 30 års afdragsfrihed og mulighed for at hæve den maksimale realkreditbelåning til erhvervsejendomme fra 60 pct. til 70 pct. Nykredit og Totalkredit åbner SDO'er på OMX i København med en mindre buket af variationer. Der åbnes fastforrentede konverterbare obligationer, variabelt forrentede obligationer med og uden renteloft samt rentetilpasningslån. Fra den 16. november tilbyder Nykredit op til 70 pct. realkreditbelåning til kontor- og forretningsejendomme. I første omgang drejer det sig om lån finansieret med en variabelt forrentet 30-årig Cibor3-obligation. Den 27. december vil der i forbindelse med det generelle skift til SDO-finansiering tilbydes 70 pct.-lån i alle kendte låntyper til kontor- og forretningsejendomme, landbrug, industri og håndværk.

Læs også