Huspriser står stille

Huspriserne er ikke faldet det seneste halve år, viser Home's opgørelse over huspriserne.

Heller ikke i oktober var der tegn på, at huspriserne rørte på sig, viser Home's husprisindeks.

»Siden forsommeren har husprisindekset holdt sig på et konstant niveau i størrelsesordenen 15.500 kr. kvadratmeteren,« siger cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank.

»Huspriserne ser ud til at have stabiliseret sig på et niveau ca. 2 pct. under niveauet, da boligmarkedet toppede i oktober 2006. Og sammenlignet med huspriserne i starten af året er der tale om en fremgang i huspriserne på ca. 3 pct.«

Selv øst for Storebælt, hvor huspriserne tidligere har været under det største pres, er priserne de seneste måneder stabiliseret - dog på et niveau, der er ca. 7 pct. lavere, end da priserne toppede for et år siden.

hal

Læs også