Statskassen taber på Northern Rock

Finansministeren erkender, at der venter de britiske skatteydere en milliardregning.

For første gang indrømmer Storbritanniens finansminister, Alistair Darling, at de britiske skatteydere hænger på regningen for at redde den kriseramte bank Northern Rock Plc.

Hidtil har premierminister Gordon Brown og finansminister Darling fastholdt, at den britiske stats ubegrænsede garanti for alle indlån i Northern Rock er givet med henblik på at få solgt Northern Rock til en af de interesserede købere for herigennem at holde skatteyderne skadesløse.

Nu skriver Alistair Darling i et svar til den fungerende leder af De Liberale Demokrater, Vincent Cable, at regeringen i disse dage »arbejder på at begrænse udgifterne for statskassen.«

Brown-regeringen har ikke kun udstedt den ubegrænsede statsgaranti for alle indlån i Northern Rock, men også ladet den britiske stat garantere for de foreløbig 20 mia. pund, som Northern Rock har måttet låne i Bank of England, da stort set alle andre finansieringskilder er tørret ud.

Northern Rock betaler strafrente for lånene og har samtidig måttet stille sine aktiver som sikkerhed.

Truende tab
Alligevel lader finansminister Darling i sit svar til Vincent Cable forstå, at han ikke er overbevist om, at den britiske stat slipper helskindet igennem manøvren.

»De britiske skatteydere vil kunne lide enorme tab, hvis forsøgene på at sælge Northern Rock slår fejl,« konstaterer Vincent Cable. I værste fald kan tabene løbe op i over 35 mia. pund eller til sammmenligning langt mere end det beløb, som den britiske stat ventes at skulle investere i de Olympiske Lege i London i 2012.

Det anses ikke for sandsynligt, at Northern Rock vil være i stand til at overleve for egen kraft; men der hersker også betydelig tvivl om, hvorvidt banken vil kunne sælges, hvis den britiske stat kræver sine penge igen i forbindelse med en handel.

I parlamentets spørgetid blev premierminister Gordon Brown af Vincent Cable spurgt om, hvorvidt Northern Rock »vil tilbagebetale lånene til Bank of England med rente og rentes rente i indeværende valgperiode?«

Den nuværende valgperiode løber frem til 2010, men den britiske premierminister gled af på spørgsmålet med henvisning til, at det var irrelevant, da »lånene er ydet med sikkerhed i Northern Rock.«

Regeringens afgørelse
Formelt er det aktionærerne i Northern Rock, der vil skulle tage stilling til eventuelle købstilbud, men som den suverænt største kreditor ligger afgørelsen reelt hos den britiske regering.

Hvis en mulig køber skal gøre rent bord, vil det kræve hen ved 30 mia. pund at overtage Northern Rock, hvoraf hovedparten vil gå til at indfri gælden til Bank of England. Beløbet skal sættes i forhold til, at selve Northern Rock er ikke meget værd. I går fortsatte kursen på bankens aktier at falde med det resultat, at markedsværdien nåede ned på 690 millioner.

Hertil kommer så det endnu uafklarede spørgsmål om, hvor længe den britiske stat vil opretholde den ubegrænsede garanti for alle indlån.

louiedk@jp.dk

Læs også