Federal Reserve slår døren op

Flere og længere prognoser giver den amerikanske nationalbank mulighed for at præsentere sit mål for prisstigninger. Direktør Ben Bernanke markerer et kursskifte i forhold til berømte Alan Greenspan.

Washington

Den ellers så hemmelighedsfulde amerikanske nationalbank, Federal Reserve, slår nu døren op for at fortælle, hvordan dens ledere bedømmer den økonomiske udvikling - og hvilket inflationstempo de stræber efter.

Det første eksempel på den nye mere åbne kurs kommer allerede tirsdag, når banken offentliggør en omfattende prognose. Sådanne prognoser vil fremover blive fremlagt fire og ikke kun to gange om året.

Samtidig vil bankens syv guvernører og 12 regionale direktører, der udgør den såkaldte Open Market Committee eller bestyrelse, udvide prognosen til at se tre år frem i tiden i stedet for blot to år.

Teknisk er der således tale om relativt mindre ændringer, men de demonstrerer et afgørende stilskifte. De ses som kulminationen på direktør Ben Bernankes fornyelse, efter at han i februar sidste år overtog den indflydelsesrige post efter Alan Greenspan.

Med flere og mere omfattende prognoser vil Bernanke gøre det lettere for både finansverdenen, erhvervsvirksomhederne og forbrugerne at forudsige bankens indgreb. Det vil ifølge Bernanke betyde, at de reagerer på en måde, som støtter bankens kurs.

Flere iagttagere påpeger, at Bernanke samtidig med at kæmpe for at åbne døren til bankens hovedkvarter midt i Washington også har sat sit eget helt klare præg på, hvordan Federal Reserve skal fungere.

Det fremhæves samtidig, at Bernanke ganske diskret er ved at få indført det system, som han under mange års akademisk arbejde gjorde sig til fortaler for. Økonomiprofessoren hævdede, at det ville være bedst, hvis nationalbanker satte et klart mål for inflationen.

Så langt går det nye system hos Federal Reserve ikke. I det mindste ikke formelt. Resultatet kan dog blive det samme. Blandt økonomer er det således en udbredt opfattelse, at prognoser et og to år frem er prognoser. En prognose for et tredje år er derimod behæftet med så stor usikkerhed, så den snarere skal opfattes som en målsætning.

Det vil ikke mindst gælde, når det kommer til forudsigelser om prisstigninger. Disse forudsigelser vil i stedet blive betragtet som de mål, Federal Reserve stræber efter.

Samtidig har Ben Bernanke gjort det klart, at banken i fremtiden vil lægge større vægt på det samlede inflationstal. Under Greenspan var udgangspunktet den såkaldte core rate, hvor energipriser og fødevarer fraregnes.

Nationalbankdirektøren begrundede denne ændring med, at det, når alt kommer til alt, er de samlede prisstigninger, der har betydning for både forbrugerne og virksomhederne. Hvilket inflationstempo, der nu stræbes efter, har Bernanke ikke antydet, men han har tidligere nævnt tal mellem 1,5 og 2 pct.

Handlefrihed på spil
Både Den Europæiske Centralbank og Bank of England har sat klare mål for inflationen. Alan Greenspan afviste imidlertid at gøre noget sådant af frygt for, at det ville begrænse nationalbankens handlefrihed.

Enkelte kritikere hævder, at Federal Reserve i fremtiden vil lægge for stor vægt på inflationsbekæmelse og til gengæld glemme, at banken også har til opgave at sikre solid og stabil økonomisk vækst.

Samtidig med, at der udsendes flere økonomiske prognoser, vil disse prognoser blive tilføjet vurderinger, der bygger på indlæg fra alle bestyrelsesmedlemmer. Når Bernanke i fremtiden taler om økonomien, vil han således kunne præsentere bankens og ikke kun sin personlige holdning.

klaus.justsen@jp.dk

..

Læs også