Lønningerne stiger kraftigt

Lønstigningstakten hoppede op på et endnu højere niveau i tredje kvartal, hvor den årlige lønstigningstakt nåede op på 4,3 pct. Til sammenligning var lønstigningstakten for et år siden nede på 3,2 pct.

Da prisstigningerne ikke er steget i mellemtiden - tværtimod er inflationen faldet fra 1,5 pct. ved udgangen af tredje kvartal sidste år til 1,2 pct. i år - medfører det en kraftig fremgang i reallønnen.

Lønmodtagernes købekraft er således øget med 3,1 pct. det seneste år. Men det er ikke kun positivt, advarer cheføkonom Jacob Graven, Sydbank:

»På kort sigt vil de højere lønstigninger sikre en solid reallønsfremgang, der vil understøtte det private forbrug og dermed øge den samlede økonomiske vækst. Men på lidt længere sigt vil svækkelsen af konkurrenceevnen dominere. I værste fald kan virksomhederne blive nødsaget til i stort omfang at flytte produktionen væk fra Danmark, så arbejdsløsheden begynder at stige,« siger han.

Det er ansatte inden for byggesektoren, der har fået den største lønfremgang det seneste år.

hal-

Læs også