Tyveri og svind koster butikker tre mia. kr.

Butikstyveri, langfingrede medarbejdere og almindeligt svind er dyrt for detailhandelen. Men en massiv indsats har bragt problemet under kontrol.

Tyveri og svind koster hvert år de danske butikker mere end tre mia. kr. Halvdelen af tabet skyldes butikstyveri, mens langfingrede medarbejdere er årsag til knap en tredjedel af svindet. Omfanget af tyverier er dog faldet i de seneste år, og Danmark er blandt landene med færrest tyverier.

Det skyldes, at detailhandelen er blevet langt mere opmærksom på problemet, der koster store summer. Flere overvågningskameraer, anvendelse af avanceret teknologi, ansættelse af flere vagter og bedre oplæring af medarbejderne er blandt årsagerne til forbedringen.

I Coop Danmark er det således lykkes at nedbringe omfanget af svind med en pæn procentdel. Tabet er reduceret med et tocifret millionbeløb efter en systematisk indsats for at reducere problemet.

Langt og sejt træk
»Det er et langt og sejt træk at nedbringe tyveri og svind. Det kræver en systematisk og vedholdende indsats, hvor vi udnytter de teknologiske muligheder, forbedrer de administrative rutiner og gennemfører instruktion og oplæring af medarbejderne,« siger Flemming Kvorning, der er risk manager og sikkerhedschef i Coop Danmark.

Overvågningskameraer bliver mere og mere udbredt i detailhandelen, og det er også en af de væsentlige årsager til minimeringen af tyverier og svind hos Coop Danmark. Kameraerne er effektive til at afsløre butikstyveri og tyveri blandt medarbejderne.

Desuden har kameraer en forebyggende effekt, fordi risikoen for at blive opdaget er større.

»Kameraerne har reduceret antallet af røverier kraftigt. Det er også effektivt til at afsløre de tyve, som benytter et øjebliks uopmærksomhed til at dykke ned i kassen og fjerne en håndfuld pengesedler,« siger Flemming Kvorning.

Tricktyve afsløres
Kameraerne benyttes også i stigende grad til at afsløre tricktyve, der svindler sig til penge ved kasseapparaterne. Ved uregelmæssigheder i optællingen kan butikken ved at gennemgå båndoptagelserne ofte finde frem til, hvordan pengene er forsvundet.

»Vi har også fået langt bedre elektroniske kontrolværktøjer, der sladrer, når der sker usædvanlige transaktioner,« konstaterer Flemming Kvorning.

Indsatsen mod medarbejdertyveri er blevet skærpet ved en bedre oplæring og instruktion af de ansatte, så de ikke er i tvivl om procedurer og regler. Men Coop Danmark er alligevel ikke tilfreds med udviklingen i antallet af tyverier blandt de ansatte.

»Arbejdsløsheden er lav, og der er kamp om medarbejderne i detailhandelen. Det betyder, at vi ansætter personale, som tidligere stod uden for arbejdsmarkedet af forskellige årsager. Enkelte af dem falder for fristelsen til at begå tyveri, og det er et område, vi hele tiden arbejder med,« siger Flemming Kvorning.

Problemet med butikstyveri er størst i butikker med lav anciennitet og hyppig udskiftning.

Ifølge en global undersøgelse foretaget af Centre for Retail Research udgør tyveri og svind i Danmark 1,2 pct. af omsætningen, mens andelen sidste år var på 1,24 pct. 47 pct. skyldes kunder, der stjæler, mens 29,4 pct. kommer fra medarbejdertyverier. Det svarer til, at der herhjemme stjæles varer for knap 2,3 mia. kr. Detailhandelen taber med andre ord 6,2 mio. kr. om dagen på grund af kriminalitet.

Læs også