Øl er godt

Øl har aldrig været kedeligt.

Men indimellem virker det, som om de mennesker, der beskæftiger sig med øl i deres dagligdag, synes det. I hvert fald har ledelserne i de tre børsnoterede danske bryggerier en stor del af deres opmærksomhed rettet andre steder.

Der har været skrevet meget om Carlsbergs forsøg på overtagelse af Scottish & Newcastle, eller rettere de resterende 50 pct. af guldægget Baltic Beverages Holding, som Carlsberg mere eller mindre tilfældigt arvede ved skilsmissen fra Orkla. Udfaldet af overtagelsesforsøget er langt fra givet, og det er iøvrigt også uklart, hvilket udfald der vil skabe størst værdi for Carlsbergs aktionærer. Sagen kan desuden ende med et langvarigt retsligt efterspil.

De eneste to ting, som er helt sikre, er, at Carlsberg vil komme til at bruge ”en bondegård” på investeringsbanker, advokater m.fl., og at ledelsens opmærksomhed i mange måneder vil være rettet mod Scottish & Newcastle.

I stedet kunne Carlsberg arbejde med at få overskudsgraden i Vesteuropa op på konkurrenternes niveau. Udviklingen går i den rigtige retning, men målsætningen om en overskudsgrad på 10-12 pct. virker underligt uambitiøs, når konkurrenterne i gennemsnit præsterer 13,5 pct. Hvorfor ikke stræbe efter 15 pct.?

Hvis Carlsbergs vesteuropæiske operation havde været lige så effektiv som konkurrenternes, havde overskuddet før skat været 1,2 mia. kr. eller 40 pct. højere i 2006. Når dette er sagt, må det også siges, at Carlsberg i de seneste år har arbejdet målrettet med at øge overskudsgraden i Vesteuropa. Derfor vil det være dobbelt ærgerligt, hvis tingene begynder at skride pga. manglende fokus i den aktuelle situation.

Hos Royal Unibrew har man for nogle år siden lavet en strategiplan, der i høj grad handler om regnskabsmæssige nøgletal, på et niveau, som mange almindelige investorer har svært ved at forholde sig til. De finansielle mål skulle nås gennem opkøb af udenlandske bryggerier i et omfang, der allerede fra starten virkede urealistisk og risikofyldt. Royal Unibrew har i de seneste år opkøbt en halv snes bryggerier, fortrinsvis i Østeuropa, og 2007 skulle være året, hvor målene var inden for rækkevidde.

Men desværre virker det, som om de finansielle mål har skygget for den daglige drift. I sin netop udsendte kvartalsmeddelelse nedjusterer Royal Unibrew for anden gang i år. Ikke pga. specifikke problemer i de udenlandske enheder, som givetvis har fået al den opmærksomhed, de kunne ønske, men pga. produktionsproblemer i Danmark - af alle steder ! - som høvler 50 mio. kr. eller 15 pct. af det forventede resultat ved årets start.

Også her er det dobbelt ærgerligt, da problemerne kommer samtidig med en dårlig sommer og stigende råvarepriser, som ledelsen ikke kan lastes for...

Læs også