Store klarer sig godt

Det gik sidste år forrygende for fiskerierhvervet som helhed med en gennemsnitlig forbedring af driftsresultatet per båd på 66 pct.

Men blandt fiskere med småbåde og for bomtrawlere står det sløjt til med økonomien.

Det viser en stikprøve af 304 fiskeres regnskaber fra 2006, som Fødevareøkonomisk Institut har lavet statistik på. Bruttoudbyttet steg til godt 2,8 mio. kr. per fartøj fra godt 2,4 mio. kroner i 2005.

Fiskernes egenkapital blev også forøget med knap 800.000 kroner til godt 1,9 mio. kroner, mens gældsprocenten faldt fra 75 til 65 pct.

Det er især stigende priser på fisk, der har forbedret indtjeningen.

/ritzau/

Læs også