Aktiespil om vindmøller og fisk

Schouw & Co. har gennemgået en voldsom udvikling fra papirposer til et industrikonglomerat, der har de fleste af sine æbler i en kurv med vindmøller og fiskefoder.

Victor Schouw startede i 1878 sin egen virksomhed i en baggård på Nørrebro i København, hvor han og nogle få piger klistrede papirposer i hånden. Succesen var ubetinget, og virksomheden voksede til også at omfatte andre typer emballage - grundlaget for en virksomhed i vækst var dermed skabt. Allerede i 1911 blev selskabet til et aktieselskab, og siden den spæde begyndelse i baggården på Nørrebro voksede virksomheden sig stor og stærk i Jylland under navnet Jyllands Papir-Værk. Selskabet var blandt de allerførste, der optog den maskinelle fremstilling af karton og papemballager i farvestrålende offsettryk.

Spoles tiden frem til 1986 ændredes virksomhedens navn til Schouw Packing A/S, og selskabet producerede udelukkende Pure-Pak mælkekartoner. Siden slutningen af 1980'erne har Schouw & Co. erhvervet sig aktieposter i bl.a. A/S Grene, Schulstad Gruppen, NEG Micon, der senere blev opkøbt af Vestas samt Martin Gruppen, Elopak, Fibertex, BioMar m.fl.

Efter et frasalg af Elopak i 2006, var emballageaktiviteterne ikke længere den centrale del af Schouw & Co., og vejen var banet for et strategiskifte. Selskabet er nu blevet et industrikonglomerat, der med godt jysk købmandskab opkøber industrielle virksomheder med potentiale til at få forbedret udviklingen og løftet indtjeningen. Flere af de tilkøbte selskaber er siden solgt fra, hvorved Schouw & Co. har vokset sig til at være et moderne investeringsselskab, der gennem langsigtede investeringer skaber værdi til sine aktionærer. Ikke desto mindre er det stadig ord som ”flid” og ”solidt købmandskab”, der er blandt koncernens værdier.

BioMar og Vestas
Schouw & Co. består den dag i dag af ejerskab af en række unoterede datterselskaber: Grene, Martin, Fibertex og Xergi. Men udover disse ejer koncernen et par yderst betydelige aktieposter i danske børsnoterede industrielle spillere. I 2005 købte Schouw & Co. 68,82 pct. af aktierne i det danske fiskefoderselskab BioMar, der er selvstændigt noteret på Københavns Fondsbørs - ligesom selskabet ejer 4,8 mio. aktier i Vestas. Derfor har udviklingen i disse børsnoterede selskaber en central effekt på bundlinjen hos Schouw & Co.

BioMar er verdens tredjestørste producent af fiskefoder til industrialiseret fiskeopdræt. Hovedforretningsområderne er foder til laks i Norge, Storbritannien og Chile samt til ferskvandsørreder, hav-aborre og havbars i den øvrige del af Europa.

BioMar har netop opkøbt sin franske konkurrent Provini, hvis internationale position vil styrke BioMars ditto og sikre BioMar en milliardomsætning. I 2006 omsatte Provini for 1,3 mia. kr. Aftalen ventes ikke at påvirke resultatet for 2007. Såfremt købet af Provinis fiskefoderaktiviteter bliver realiseret, vurderer ledelsen hos Schouw & Co., at det først får resultatmæssig effekt fra 2008.

Store mål for fiskefoder


Akkvisitionen er et vigtigt skridt i strategien "Going for Global Growth", som skal bringe BioMars omsætning op på fem-seks mia. kr. i 2010. BioMar bidrager med ca. 47 pct. af koncernens omsætning, hvorimod koncernens 100 pct.-ejede datterselskaber bidrager med den resterende del af koncernens samlede omsætning.

Den ikke uvæsentlige aktiepost i Vestas på ca. 2,59 pct. bidrager markant til de finansielle indtægter i Schouw & Co. Godt to tredjedele af markedsværdien på Schouw & Co. udgøres af ejerandelene i Vestas og BioMar. Aktieposten på 2,59 pct. i Vestas alene udgør endda over 40 pct. af Schouw & Co.s markedsværdi.

Vestas og BioMar tegner udviklingen i Schouw & Co.

At Vestas og BioMar har en betydelig effekt på Schouw & Co. blev tydeliggjort, da koncernen aflagde regnskab for tredje kvartal den 8. november. To dage forinden aflagde BioMar sit regnskab for tredje kvartal, som indeholdt en opjustering af forventningerne til omsætningen for hele 2007 samt en nedjustering af forventningerne til resultat før skat. Størrelserne på de justerede forventninger viste en direkte afsmittende effekt på koncernens samlede forventninger.

Således forventer Schouw & Co. nu at realisere en konsolideret omsætning i 2007 på 8,2 mia. kr. mod tidligere forventet 8,0 mia. kr. Størrelsen på opjusteringen svarer til opjusteringen af BioMars hævede forventninger til omsætningen. Koncernens forventninger til resultat før skat og effekt fra aktieposten i Vestas blev imidlertid nedjusteret fra 350 til 300 mio. kr. før skat.

BRANCHENYT
Læs også