Retssag påvirker aktietegning

Europas største jagtrejsebureau, Diana Jagtrejser i Svendborg, der har en aktieemission kørende med henblik på at blive noteret på den alternative markedsplads First North, har måttet forlænge tegningsperioden med seks dage til 20. november.

En verserende tvist om overtagelse af Limpopo Travel A/S, som i sin yderste konsekvens kan koste Diana 13 mio. kr., har åbenbart afskrækket investorer fra at tegne aktier. Derfor har de to største aktionærer stillet garanti for endnu en aktieemission, som kan dække kapitalbehovet, hvis Diana taber retssagen.

En gruppe af de nuværende aktionærer har også stillet garanti for den emission, der er i gang nu, men direktør og hovedaktionær Mads Jørgensen venter ikke, den kommer i kraft.

Revisoranmærkning
»Børsreglerne forbyder mig at oplyse detaljer om aktietegningen, men med den nye sikkerhedsstillelse og forlængelsen af tegningsperioden venter vi ikke, at garantien for den nuværende aktietegning kommer i kraft,« siger Mads Jørgensen.

Diana Jagtrejser, eller rettere DTG Sweden AB, som er holdingselskab for Diana, havde aftalt at overtage Limpopo Travel A/S fra Svendborg Importfirma A/S. Handlen kunne dog hæves, hvis bestemte forudsætninger ikke var opfyldt. Det mener Diana ikke, de er, og det skal en retssag nu afklare. Hvis Diana/DTG Sweden mod egen forventning taber, vil det koste 13 mio. kr.

Dianas svenske holdingselskab DTG Sweden AB udbyder 3,333 mio. aktier (stykpris 1 s.kr.) til kurs 4,50. Sidste år havde Diana for første gang i en årrække overskud på beskedne 389.000 s.kr. Første halvår i år viser et underskud på 12 mio. s.kr., men det er sædvanligt for branchen, siger Mads Jørgensen.

I prospektet hæfter revisionsselskabet Price Waterhouse Coopers sig ved, at der ikke er sammenlignelige halvårstal for de foregående år.

»Det skyldes udelukkende, at de ikke eksisterer i revideret form. Tidligere har man ikke revideret halvårsregnskaber,« siger Mads Jørgensen.

Men har de været af tilsvarende størrelse?

»Der har i hvert fald været underskud, men hvor store kan jeg ikke huske. Normalt indhentes det i andet halvår, og det vil man kunne se af de kommende rapporter. Vi offentliggør rapport for tredje kvartal om halvanden uge,« lyder svaret fra direktøren.

BRANCHENYT
Læs også