Bankchefer i dilemma

Aktieinvestorerne kunne godt ønske sig en mere optimistisk tone, når cheferne fra centralbankerne i Washington og Frankfurt holder deres indlæg.

Men fælles for såvel Federal Reserve som Den Europæiske Centralbank er frygten for vigende vækst kombineret med accelererende inflation, og den uheldige kombination eller snarere giftige cocktail har en kedelig tendens til at ødelægge humøret i centralbankerne.

Der synes ikke at være tvivl om, at både Ben Bernanke og Jean-Claude Trichet står i et dilemma, hvor de på den ene side skal stimulere økonomierne, så de bliver bedre rustet til at absorbere eventuelle negative effekter fra kreditkrisen. Det kan gøres via rentenedsættelser, men samtidig skal inflationstruslen fra olieprisernes himmelflugt og de hastigt stigende fødevarepriser holdes i skak, og det kræver som regel en fast hånd, når renteskruen skal drejes i opadgående retning.

Når det gælder USA, regner de fleste med aftagende økonomisk vækst, dels på grund af kreditkrisen, dels på grund af svaghedstegnene i boligmarkedet. Og netop sidstnævnte anses af centralbankchef Ben Bernanke som den største trussel mod den økonomiske vækst.

I forbindelse med kreditkrisen er der sket en række stramninger, hvilket betyder, at en stribe amerikanske boligejere med variabelt forrentede lån bliver sat op i ydelse. I forvejen har flere af boligejerne problemer nok med at klare de nuværende terminer, og derfor frygtes reguleringerne på denne type lån at øge antallet af tvangsauktioner og den vej rundt forværre afmatningen i boligmarkedet.

Til gengæld får Bernanke en håndsrækning fra den svækkede dollar, der har gjort det lettere for de amerikanske eksportvirksomheder at agere med succes på eksportmarkederne, og det kan blive en kærkommen stimulans for USA's økonomi. Indtil videre er det hele nu ikke lutter mørke skyer, idet USA's BNP i 3. kvartal voksede med 3,9 pct., men de seneste detailsalgstal fra USA kunne indikere, at forbrugerne tænker på at hænge spenderbukserne i skabet.Økonomierne i eurozonen undgår næppe at blive klemt vækstmæssigt af dønningerne fra kreditkrisen. Men et andet og måske langt alvorligere problem kunne være den efterhånden massive styrkelse af euroen, der har stækket eksportvirksomhedernes manøvremuligheder på specielt det vigtige nordamerikanske marked. At dømme efter de seneste tal for 3. kvartal, har de tyske virksomheder stadig gang i eksporten trods den stærke euro, men spørgsmålet er, om den gunstige udvikling kan holde, hvis euroen forbliver på sit høje niveau over for dollaren. Når det gælder inflationstruslen, er det til gengæld Trichet i ECB, som får støtte fra sin valuta, idet en høj kurs på euroen er med til at holde prisen på importerede varer nede og dermed bidrage til prisstabiliteten. Modsat kan Bernanke i Federal Reserve blot se til, mens amerikanerne bruger flere og flere dollars, hvis de ønsker at importere det samme antal varer og serviceydelser.

Overordnet sidder de to centralbankchefer med den samme problemstilling, nemlig ønsket om at stimulere den økonomiske vækst gennem rentenedsættelser, mens de næppe undgår udfordringen fra inflationen, hvilket kan kræve rentestigninger.

På aktiebørserne følges de to herrers prøvelser med den allerstørste opmærksomhed, idet udfaldet af deres duel med både den vigende økonomiske vækst og den stigende inflation kan få afgørende betydning for aktiekurserne. Som altid drømmer aktieinvestorerne om høj økonomisk vækst under kontrolleret inflation.

BRANCHENYT
Læs også