Værdipapirer mere værd

Værdien af papirer, som er registreret i Værdipapircentralen, steg i oktober.

Samlet er de 5.050 mia. kr. værd, mens de måneden før var 4.984 mia. kr. værd. Det er især realkreditobligationerne, som har øget deres værdi enten i form af flere udstedelser eller højere kurser. Deres værdi er steget med 33 mio. kr. til 2.090 mio. kr. Samtidig er statsobligationernes værdi steget med tremio. kr. til 507 mio. kr, og værdien af aktier er steget med 16 mio. kr. til 1.634 mio. kr. Den sidste gruppe i statistikken er investeringsforeningsbeviser, hvis værdi er øget med 15 mio. kr. til 999 mio. kr.

Læs også