Den lille forskel

Vi kan ikke sige det nok: Den internationale konkurrence bliver stadig mere intens, og da Danmark ikke er det billigste land at producere i, må vi konkurrere på andre parametre.

Her står produktionen af "up-market"-produkter centralt for den danske konkurrenceevne. "Up-market"-produkter er kendetegnet ved at besidde den lille forskel i teknologi eller design, som gør, at vi kan tillade os at tage en højere pris. Vi kommer dog ikke gratis til "up-market"-produkter, da det kræver konstant nytænkning og udvikling at finde den lille forskel.

Innovation bliver derfor stadig vigtigere for danske virksomheder, når vi skal konkurrere på det globale marked, og det gælder for såvel de store som de mindre virksomheder. En fordom om innovation er, at den foregår i dyrt betalte forskningsenheder hos de store virksomheder. Det er dog kun en del af sandheden. En stor del af de mindre og mellemstore virksomheder arbejder benhårdt med innovation. Således har over 70 pct. af de mindre og mellemstore virksomheder i DI's innovationsundersøgelse fra 2006 en særlig innovationsstrategi.

De mindre virksomheder arbejder dog typisk med innovation på en anden måde end de store. De mindre virksomheder tager ofte udgangspunkt i det, som kan kaldes "erfaringsmæssig og brugerdreven" innovation: Det vil sige, at idéen til innovation udspringer af de løbende tilbagemeldinger fra kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Og i jagten på nye markeder og kunder kan virksomheden endvidere afdække nye behov, som giver anledning til en innovativ tankegang om, hvordan dette behov kan dækkes.

På trods af at mindre danske virksomheder er godt med på innovationsvognen, står de overfor en række udfordringer i deres innovationsprocesser. Det tager for eksempel tid at få udviklet et nyt produkt, hvilket kan lægge pres på en mindre virksomheds ressourcer. Det tager oftest mellem et halvt til to år at få et produkt fra idéstadiet og ud på markedet. Derfor er det vigtigt, at virksomhedernes idéer rammer plet. Både i forhold til om de har den økonomiske, teknologiske og organisatoriske kapacitet til at realisere produktet, men i særdeleshed i forhold til at virksomheden har set rigtigt, så produktet rent faktisk dækker et uudnyttet behov hos kunderne.

En anden udfordring for MMV'er er tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne får ofte viden og inspiration gennem nye medarbejdere, ligesom nye kræfter kan være essentielle, når det nye produkt skal udvikles. Det er derfor vigtigt, at flowet af kvalificeret arbejdskraft til de mindre virksomheder sikres. Der er flere offentlige ordninger, som forsøger at øge sammenspillet mellem højtuddannede og de mindre virksomheder, og i en tid med et presset arbejdsmarked, er det vigtigt, at vi er særligt opmærksomme på, at virksomhederne kan tiltrække de kompetencer, der er brug for.

En tredje udfordring for MMV'er er netop deres størrelse. Nogle innovationsprocesser kan klares indenfor virksomhedens ramme, mens andre bremses af manglende viden, tid eller kapacitet i virksomheden. Denne bremse kan dog overvindes ved, at virksomheden vender blikket udad, og gennem eksterne partnerskaber får udbygget virksomhedens kompetencer. Samarbejde med andre virksomheder, konsulenter, uddannelsesinstitutioner og universiteter kan være en grundlæggende forudsætning og nøgle til at sikre innovation i den enkelte virksomhed på den lange bane.

Det er således en udfordring at arbejde med innovation - særligt hvis der er tale om mindre virksomheder. Virksomhederne skal være opmærksomme på disse udfordringer, når de arbejder med innovation, men ikke lade sig afskrække af dem. Beslutningstagere skal sørge for, at de ikke kæmper alene, og det er derfor helt afgørende, at fremtidens innovationspolitik i Danmark tilrettelægges efter de ressourcer og vilkår, der er til rådighed i MMV'ere, så vi tilbyder dem de rette rammer til at innovere. Det kræver en større synlighed, tilgængelighed og enkelthed i de virkemidler, der stilles til rådighed, end vi kender i dag. Vi skal have et enkelt og gennemskueligt system, der sikrer fortsat innovation og udvikling af produkter i de mindre virksomheder, så de til stadighed kan levere den lille forskel i produkterne, som giver en fordel på de internationale markeder.

Læs også