Kort nyt om EU

Google og DoubleClick

Virksomheden Google, der er kendt for sin søgemaskine af samme navn, ønsker at købe virksomheden DoubleClick. Ligesom Google er DoubleClick en amerikansk baseret virksomhed.

Udover sin søgemaskine har Google en række relaterede services, og herunder genereres indtjening ved at sælge reklameplads på forskellig vis til annoncører.

DoubleClick beskæftiger sig også med internetbaserede reklamer og udvikler blandt andet teknologier, der sikrer annoncørerne, at annoncørernes reklamer bliver placeret på de mest hensigtsmæssige steder på internettet.

Google har i slutningen af september 2007 anmeldt til Kommissionen, at Google ønsker at overtage DoubleClick. Kommissionen har undersøgt, hvorvidt dette vil give anledning til konkurrencemæssige bekymringer og har nu offentliggjort, at man ser sig nødsaget til at lave en mere dybdegående undersøgelse heraf.

Der indledes således en såkaldt fase 2-undersøgelse, hvor Kommissionen har betydeligt længere tid til at vurdere, hvorvidt en sammenlægning af de to virksomheder negativt vil præge konkurrencen på de relevante markeder.

I den forbindelse vil Kommissionen blandt andet vurdere, hvorvidt DoubleClick vil kunne blive en stærk konkurrent til Google, såfremt DoubleClick forbliver en selvstændig virksomhed. Også andre aspekter vil Kommissionen se nærmere på med henblik på at vurdere, hvorvidt transaktionen i sidste ende kunne risikere at skade konkurrencen og forbrugerne.

Kommissionen har nu i første omgang frem til den 2. april 2008 til at træffe afgørelse i sagen.

Dell på indkøb
I en anden computerrelateret sag har Kommissionen godkendt, at den amerikanske computerproducent Dell kan opkøbe et antal amerikanske og franske virksomheder, der samlet betegnes ASAP.

ASAP-virksomhederne beskæftiger sig med salg og distribution af software, hvilket er et område, som Dell også beskæftiger sig med, men som omvendt ikke er et af Dells hidtidige særlige fokusområder.

Kommissionen vurderede derfor, at de horisontale overlap i transaktionen ville være begrænsede og der fandtes ikke at være grundlag for at skride ind overfor fusionen, der således blev godkendt.

Danone x 2
Kommissionen har indenfor under to uger godkendt to sager, der involverer fødevarevirksomheden Danone - i den ene sag som sælger og i den anden sag som køber.

I den første sag har Kommissionen godkendt, at Danone kunne overtage det hollandske selskab Numico, der ligesom Danone selv er producent af forskellige former for fødevarer til babyer.

Kommissionen havde i første omgang visse betænkeligheder ved sagen, idet den på visse områder kunne konstatere, at den fusionerede virksomhed ville få en betydelig markedsposition. For at adressere de forskellige bekymringer tilbød parterne imidlertid bl.a., at Numicos franske babymælksforretning kunne frasælges.

På baggrund af de af parterne tilbudte tilsagn vurderede Kommissionen, at der ikke længere var grundlag for konkurrencemæssige bekymringer og godkendte derfor transaktionen.

Den anden sag, der involverer Danone, vedrører andre produkttyper.

I denne transaktion frasælger Danone således Danone Biscuits, der beskæftiger sig med fremstilling af småkager, snacks og morgenmadsprodukter. Køber er det amerikanske selskab Kraft, der på global plan producerer og sælger en række forskellige fødevarer.

Også i denne sag fandt Kommissionen, at transaktionen på visse områder gav anledning til konkurrencemæssige bekymringer, og ligeledes i denne sag blev disse løst i form af tilbud fra parterne om tilpasninger af transaktionen.

Parterne tilbød således, at visse småkagevaremærker blev frasolgt, ligesom man bl.a. tilbød, at en fabrik i Spanien blev solgt til anden side, for at mindske den markedsstyrke, som Kraft efter et opkøb af Danone Biscuits ville have.

På baggrund af parternes tilsagn fandt Kommissionen, at de konkurrencemæssige bekymringer ikke længere var til stede og godkendte derfor transaktionen.Morgenavisen Jyllands-Posten bringer i samarbejde med advokatvirksomheden Kromann Reumerts kontor i Bruxelles nyhedsstof om EU-lovgivning og domstolsafgørelser af særlig interesse for danske virksomheder.

Læs også