Minister overhørte advarsel

Daværende socialminister Eva Kjer Hansen og Folketingets boligudvalg blev orienteret om lovhul, som udhuler lejeres førsteret til at overtage deres ejendom ved etsalg.

Både Folketingets boligudvalg og daværende socialminister Eva Kjer Hansen (V) blev allerede i 2005 advaret om et hul i loven, der i dag skønnes at have frataget tusinder af lejere muligheden for at købe deres boliger på andelsbasis.

Dokumenter fra en boligsag i Lystrup ved Århus viser, at ministeren og Boligudvalgets medlemmer for mere end to år siden flere gange skriftligt blev orienteret om, at spekulanter med lethed kan omgå loven om tilbudspligt, når de handler ejendomme.

Når større ejendomme handles, skal lejerne have deres boliger tilbudt som andelslejligheder, men Morgenavisen Jyllands-Posten har de seneste uger kunnet afdække flere eksempler på, at spekulanter systematisk bruger metoden til at forhindre salg til lejerne. Det giver spekulanter fri bane til i stedet at pumpe ejendomspriserne i vejret for derefter enten at belåne dem eller lade ejendommene indgå i uigennemskuelige pantebrevshandler.

I sagen fra Lystrup blev 39 familier i lejede rækkehuse i første omgang snydt for at kunne købe, fordi ejerne i sidste øjeblik delte anpartene imellem sig på en måde, så ingen af dem på papiret fik absolut flertal. Ejerne fik Vestre Landsrets ord for, at de dermed kunne undgå tilbudspligten.

I frustration over dommen advarede lejernes advokat, Niels Lyhne fra Interlex Advokaterne i Århus, to gange folketingspolitikerne om det gabende hul i loven.

Men siden er intet sket.

Socialdemokratiets boligordfører, Bjarne Laustsen, mener, at den tidligere regering bevidst har syltet sagen.

»Morgenavisen Jyllands-Posten eksempler viser med al tydelighed, at andelsboligformen for alvor er truet, bl.a. fordi tilbudspligten så nemt kan omgås,« siger Bjarne Laustsen.

»Derfor agter vi som det første i det nye folketing at drage den kommende boligminister til ansvar. Vedkommende vil blive mødt med et krav fra os om straks at lukke de gabende huller i loven, der giver frit spil for spekulanter,« siger Bjarne Laustsen.

Eva Kjer Hansen forklarer om forløbet:

»Da jeg blev bekendt med problemet i 2005, bad jeg mine embedsmænd kigge på sagen med henblik på at vurdere, om det gav anledning til at præcisere formuleringerne i loven. Det skulle indgå i en planlagt revision af lejeloven. Revisionen af loven er desværre trukket i langdrag, fordi der er stor uenighed mellem lejerne og udlejernes organisationer,« siger den tidl. socialminister.

BRANCHENYT
Læs også