Digitalt byggeri er fremtiden

DET DIGITALE BYGGERI har været i gang i godt 10 måneder og udbredelsen er mindre end forventet. Men i 2008 tages der endnu et skridt fremad idet bygningsrenovering, om- og tilbygning bliver inddraget.

Udbredelsen af Det Digitale Byggeri er ikke så stor som forventet. Hidtil har de statslige bygherrer skullet stille krav om anvendelse af digital kommunikation i forbindelse med nybyggeri - og det har der ikke været så meget af i denne periode. Men fra 1. januar 2008 vil kravene i bekendtgørelsen om digitalt byggeri også gælde i forbindelse med renovering, om- og tilbygning for statslige bygherrer. Det vil øge udbredelsen. Og der er ingen tvivl om, at Det Digitale Byggeri er kommet for at blive. En lang række større bygherrer - eksempelvis regioner og kommuner - anvender allerede elementer af Det Digitale Byggeri, fordi det giver fordele når det gælder videndeling i et bygge- eller renoveringsprojekt samt i den efterfølgende drift- og vedligeholdelse af byggeriet.

***
BYGGEERHVERVETS organisationer har igennem det sidste års tid arbejdet ihærdigt for at øge kendskabet til kravene i Det Digitale Byggeri. Det er sket gennem det fælles Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri. Netværket har bl.a. leveret en basis af viden, så virksomhederne har et konkret beslutningsgrundlag for at kunne implementere og anvende elementerne i Det Digitale Byggeri. Der er udviklet lærings- og uddannelsestilbud til alle aktører, og læringsportalen www.detdigitalebyggeri.dk er i konstant udvikling. Desuden er der holdt en række oplysningsmøder og søsat i alt 30 konkrete projekter, der både omfatter uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Det betyder selvfølgelig ikke, at opgaven er løst endnu. Det er fortsat et mål, at hjælpe virksomheder, der ønsker at arbejde med digitalt byggeri og digital kommunikation i byggeprocessen.

Derfor har netværket lagt sig fast på en række mål, der skal gennemføres i de kommende år for at sikre en bred implementering i byggeerhvervet. Netværket vil således, sammen med en række samarbejdspartnere, stå for at udarbejde værktøjer, samle og videreformidle gode eksempler samt tilbyde uddannelse, vejledninger og identificere behov for branchestandarder på området. Netværket står klar, når virksomhederne skal have hjælp til at løfte deres kompetenceniveau. Implementeringsnetværket vil fortsat udvikle hjemmesiden, som er omdrejningspunkt for formidling, information, artikler, lærings- og undervisningsmateriale, vejledninger, erfaringer, videndeling mv.

***
VI SER en tydelig tendens til, at Det Digitale Byggeri spreder sig som ringe i vandet. Ringene spreder sig ikke mindst fra arkitekter og rådgivere, som på en række områder i digitaliseringsprocessen er foran resten af branchen. Den fragmenterede udvikling kan dog være et problem. En grundforudsætning for at opnå effektiviseringsgevinster ved Det Digitale Byggeri er, at alle aktører skal benytte sig at de samme informationer for at spare tid, forbedre kommunikationen mellem aktørerne og dermed undgå fejl. Derfor er det vigtigt at alle led i byggeriets værdikæde er klar til at anvende og kommunikere digitalt. Det Digitale Byggeri kan derfor medvirke til, at der opstår et A og B hold i byggeerhvervet. Det sker, hvis bygherrer og andre aktører i branchen vælger kun at arbejde sammen med virksomheder, som de ved, kan håndtere værktøjer og principper i Det Digitale Byggeri.

***
INGEN KAN præcist forudsige udbredelsen af Det Digitale Byggeri. Men som virksomhed bør man følge udviklingen nøje og tage stilling til, om man ønsker at være på forkant med udviklingen - eller vente på, at det direkte bliver et krav fra de bygherrer og parter man normalt arbejder sammen med Mange virksomheder har allerede taget stilling - de ønsker at kommunikere digitalt i byggeprocessen fra projektering til udførelse og efterfølgende drift. Andre er afventende og vil se tiden an. Om det er rigtigt at være first mover eller afvente udviklingen, kan være svært at rådgive om. Men det er uomtvisteligt, at digitale kommunikation benyttes mere og mere. Ideerne og tankerne bag Det Digitale Byggeri er kommet for at blive og vil vinde større og større udbredelse i de kommende år.

Læs også