Jysk snusfornuft i ejendomsbranchen

Investering Spillet om Sorteper har ingen interesse for det det jyske ejendomsinvesteringsfirma, ebh ejendomme i Horsens.

Der er noget snusfornuftig, jysk forsigtighed over den jyske storspiller på det danske ejendomsmarked for investeringsejendomme, ebh ejendomme a/s i Horsens. Samtidig med, at nye projekter i både Tyskland og Danmark præsenteres med de helt store armbevægelser, og firmanavnet i bedste moderne stil staves med lille hele vejen igennem, bliver der anlagt en jordnær og forsigtig investeringsstrategi, når det drejer sig om regulær handel med investeringsejendomme.

ebh ejendomme er ganske enkelt ikke deltager i spillet om ”Sorteper”, når investeringsejendomme for tiden handles til stadigt stigende priser i et næsten lukket kredsløb mellem en lille gruppe af store danske aktører på ejendomsmarkedet, forsikrer direktør Erling Sørensen i en snak om selskabets forretningsprofil og aktiviteter. Til gengæld fungerer ebh ejendomme gerne som bindeled mellem developer-leddet og investorerne ved at udbyde nye projekter enten som 10-mands kommanditselskaber eller som ejendomsaktieselskaber.

»Vi køber ejendomme ind, får dem finansieret og sat i system og administreret. Og så laver vi et prospekt, hvor vi tilbyder aktionærerne at købe aktier i projektet præcis som i ethvert andet aktieselskab. Derimod er vi ikke deltager i den indbyrdes handel med store investeringsejendomme, der for tiden finder sted mellem en række ejendomsinvesteringsselskaber til stadigt stigende priser. Det er vores filosofi, at vi kun køber noget, som vi vil kunne ligge med i egne bøger,« konstaterer Erling Sørensen.

Som illustration tegner han sigende på et stykke papir to streger, der konsekvent nærmer sig fra hver sit yderpunkt. Den ene streg viser den stigende renteudvikling, mens den anden streg angiver det jævnt faldende afkast i takt med de stigende handelspriser på ejendommene. Når de to streger krydser hinanden, og lågen samtidig kan forventes at gå ned for yderligere finansiering af flere handler, kommer nogen til at sidde tilbage med ”Sorteper”, forudser ebh-direktøren.

Konkurrenter i samarbejde
ebh ejendomme er netop kommet vellykket ud af et større investeringsprojekt i Frankfurt, hvor Horsens-selskabet sammen med Difko for et år siden havde indgået aftale om at formidle salget af et storstilet boligbyggeri til knap 300 mio. kr. med en attraktiv beliggenhed på bredden af floden Mains. Projektet, der var udviklet og ejet af det tyske developerfirma Frank Gruppen i Hamborg, blev for nylig solgt videre i én handel til det danske ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties A/S for samme pris, som det kostede at bygge ejendommene ved Mains-floden. Erling Sørensen erkender, at det ikke er hensigtsmæssigt, at to konkurrerende virksomheder i fællesskab har ansvaret for et projekt. Så er der i virkeligheden ingen, der har ansvaret, forklarer han.

»Spillereglerne mellem os og Difko i Frankfurt-projektet var egentlig klare nok. Vi har opfundet sagen, og de var med som kapitalpartner. Men vi må sige, at det er svært at have to konkurrerende navne på et prospekt. Det har vi i hvert fald lært, og det vil ikke ske igen, hvis vi en anden gang skal have en kapitalpartner med på en sag. Det var da nemmere at sælge Frankfurt-projektet i et hug, frem for at vi skulle sælge det stykvis, selv om vi bestemt ikke var presset til at skulle gøre det. Så selv om det ikke var nødvendigt for os at sælge projektet, som det skete, så var det da kærkomment, kan vi godt sige,« konstaterer Erling Sørensen med et skævt smil.

Ved Bygholm Sø
ebh ejendomme er i dag ejet 100 pct. af ebh bank a/s som et selvstændigt ejendomsselskab, der formidler handel med ejendomsprojektet til investorer. Selskabet startede i 1986 som Dansk Anparts Investering DAI, ejet af Horsens Sparekasse og Frederiksberg Sparekasse sammen med forretningsmanden Jens Nielsen.

De to sparekasser blev senere købt ud, hvorefter Jens Nielsen og nogle øvrige aktionærer var ejere af firmaet frem til midt i 1990'erne, da DAI blev børsnoteret og samtidig købte pantebrevsaktiviteterne i EPA Ejendomsmæglernes Pantebrevs Administrationscenter.

I 2001 blev virksomheden overtaget af ebh-koncernen, det tidligere Egnsbank Han Herred A/S. Og aktiviteterne blev ført videre som ebh ejendomme a/s i et spritnyt kontorhusbyggeri idyllisk beliggende lige ud til Bygholm Sø i Horsens. ebh ejendomme har i dag mere end 15 års erfaring i investeringsprojekter, og der er siden 2000 udbudt projekter, der - målt på projektsum - tilsammen udgør over 2,6 mia. kr. Administrationen af de udbudte projekter varetages af selskabets ebh administration, som er et søsterselskab til ebh ejendomme, ligesom en række andre helt eller delvis ejede selskaber som blandt andre dansk pantebrevsbørs (50 pct.) og Midt Factoring (100 pct.) i dag hører hjemme i ebh.

Læs også