Salgspriserne steg

REGNSKAB United Plantations Berhad fik et nettoresultat for 3. kvartal 2007 på 56,7 mio. malaysiske ringgit (85 mio. kr.) sammenlignet med 50 mio. ringgit for 3. kvartal 2006, svarende til en stigning på 13,5 pct. Resultatet for årets første tre kvartaler 2007 beløb sig til 108 mio. ringgit i forhold til 107,6 mio. ringgit, svarende til en stigning på 0,3 pct.

»Koncernens resultat før skat for de første ni måneder var 3 pct. lavere i forhold til samme periode 2006, hvilket kan tilskrives: Et fald i produktionen af både rå palmeolie samt palmekerner, en stigning i afgifter på 7 mio. ringgit som følge af indførelsen af en speciel afgift pålagt palmeolieproducenter fra 1. juni 2007, som har til formål at støtte prisen på madolie for den almene befolkning, samt en stigning på 2,4 mio. ringgit til lønudgifter pga. lønregulering i forbindelse med en ny overenskomst for mark- og generelle arbejdere, skriver selskabet.

Effekten af disse stignede udgifter er dog blevet mindsket af øgede salgspriser for rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 19 pct. og 14 pct.

Det øgede resultat før skat for 3. kvartal tilskriver koncernen en stigning i den gennemsnitlige salgspris på rå palmeolie og palmekerner på henholdsvis 10 pct. og 16 pct. sammenlignet med det foregående kvartal, en 38 pct. stigning i produktionen af både rå palmeolie og palmekerner sammenlignet med det foregående kvartal, samt en 12 pct. stigning i produktionen af kokosnødder sammenlignet med det foregående kvartal.

For hele 2007 venter United Plantations Berhad (UPB), »at resultatet for året vil være tilfredsstillende.«

RB-Børsen

Læs også