Cheminova på vej mod opkøb

Auriga-koncernen skiller sig af med endnu et datterselskab. Alt satses nu på Cheminova, der selv skal vokse og samtidig også være med i konsolideringen af den internationale kemibranche.

Alle kræfter og ressourcer i børsnoterede Auriga Industries A/S sættes ind på at styrke Cheminova. Ambitionen kan være nye opkøb til kemivirksomheden.

Den danske koncern har netop solgt endnu et datterselskab fra, så eneste aktivitet er producenten af plantebeskyttelse til det globale landbrug, Cheminova A/S.

Tidligere på året blev datterselskabet Skamol afhændet, og i går offentliggjorde Auriga, at det andet af koncernens tre virksomheder, Hardi International A/S, også afhændes.

Cheminova skal styrkes
De to frasolgte selskaber udgjorde i fjor 1,2 mia. kr. ud af den samlede omsætning på 5,2 mia. kr.

Meldingen fra Auriga - med Aarhus Universitets Forskningsfond som største aktionær - har gennem et år lydt, at frasalgene skal styrke Cheminova. Det fastholdes:

»Dels er der nu flere penge i kassen, dels flere ressourcer til at vurdere mulighederne for Cheminova. Der er tendenser til konsolidering i den internationale branche, som Cheminova er del af. Vi vil gerne være en aktiv del af den proces og ser muligheder, som skal udnyttes bedst muligt,« siger underdirektør Jens Ole Jensen, Auriga Industries.

Han understreger dog samtidig, at koncernens vækstplan for Cheminova frem til 2010 ikke omfatter opkøb. Målet med planen, som blev neddroslet ved præsentationen af halvårsregnskabet i august, er, at omsætningen om tre år skal nå 5,5 mia. kr. - alene baseret på egen vækst.

Cheminova har allerede de senere år ekspanderet ved at investere i både salgsselskaber rundt om i verden samt opkøb af nye produkter fra konkurrenter. Det ligger dog fast, at Cheminova fortsat har huller i koncernens verdenskort. Kemikoncernen mangler eksempelvis at etablere sig i Tyskland, ligesom der er hastig vækst i det østeuropæiske landbrug, hvor behovet for plantebeskyttelse vokser.

Mandagens afhændelse af Hardi International fik en blandet modtagelse af aktieanalytikerne, og aktien faldt i et generelt negativt aktiemarked med 7,29 pct. til kurs 89. Siden koncernens nedjustering af vækstplanen i august er aktien faldet. Kvartalsregnskabet for et par uger siden blev også mødt med et kursdyk - trods forventningerne til de samlede tal i årsregnskabet fastholdes.

Frasalg med tab
Hardi International, der producerer sprøjteudstyr til landbruget og har 1.000 medarbejdere i ni lande, overtages af den franske konkurrent Exel Industries. Salgsprisen er 290 mio. kr. Skamol-handlen gav i juli 72 mio. kr. Gårsdagens salgspris for Hardi International viser dog, at datterselskabet aldrig nåede at blive nogen god forretning for Auriga, som overtog virksomheden i 1997. Handlen giver nemlig et beregnet tab på 171 kr. i goodwill og egenkapital i forhold til den bogførte værdi.

Læs også