Ni gode måneder

Regnskab Nordjyske Bank fortsætter med at forbedre sit resultat, og det sker under en forholdsvis behersket udlånsvækst på 20 pct. Det fremgår af bankens ni-månedersregnskab. Bankens overskud før skat er steget med 20 mio. kr. til 143 mio. kr., og samtidig er nettorente- og gebyrindtægterne øget med knap 9 pct. til 266 mio. kr.

Ledelsen fremhæver, at det er lykkedes at opfylde bankens strategiske målsætning om, at indtægterne skal stige mere end omkostningerne, da indtægterne er øget 9 pct., mens omkostningerne er øget 7 pct. Stigningen i omkostningerne skyldes primært ansættelse af flere medarbejdere. Såvel kursreguleringer som nedskrivninger på udlån ligger på niveau med sidste år, og resultatforbedringen kan i overvejende grad tilskrives selve bankdriften. For hele 2007 fastholder Nordjyske Bank forventningerne om en basisindtjening før nedskrivninger på 150-160 mio. kr. I de første ni måneder er det lykkedes at forbedre basisindtjeningen med 13 mio. kr. til 125 mio. kr.

Nordjyske Bank vil ifølge ledelsen kun blive påvirket i »beskedent omfang« af ændringer i renteniveauer og valutakurser. Hvis den effektive rente stiger 1 pct., vil banken således blot lide et tab på 41.000 kr.

RB-Børsen

Læs også