SAS tav om pilotfejl

Havari »Ligegyldighed«, »manglende samarbejde« og »utilstrækkelig viden« lyder beskrivelsen af tre SAS-piloter, som i 2005 bragte 244 passagerers liv i fare.

En række grove pilotfejl blev ignoreret af SAS efter et alvorligt havari i Shanghai.

En uafhængig rapport om havariet påviser, at SAS afviste at redegøre for SAS-piloternes fejl, efter at et Airbus 340-fly med kurs mod København havarerede med 244 passagerer og otte besætningsmedlemmer

Ved starten fra lufthavnen i Shanghai med kurs mod København indtastede én af de tre piloter en forkert vægt på flyet. I stedet for at indtaste 260 tons - den korrekte vægt med brændstof - indtastede piloten 180 tons - flyets vægt uden brændstof. Derfor troede flyets computer, at brændstoftankene var tomme - og planlagde starthastigheden alt for lavt på baggrund af den oplysning.

Resultatet blev, at flyet næsten ikke kunne lette og ved starten slog halen så hårdt mod landingsbanen, at der kom en otte meter lang flænge i bugen på flyet.

Efter 3 timer og 29 minutter landede piloterne flyet i Shanghai igen.

Store roser fra Lindegaard
Det gav ros fra SAS' daværende adm. direktør, Jørgen Lindegaard.

»Det er meget betryggende, at piloten håndterede situationen helt efter bogen. Da fejlen var sket, og alarmen lød i cockpittet, fik han flyet sikkert ned på jorden igen. Sådan skal det være. Professionelle piloter lader sig ikke gribe af panik, men lander flyet, som de skal,« sagde han til Morgenavisen Jyllands-Posten den 9. november 2005.

De ord står i diametral modsætning til en uafhængig redegørelse fra sikkerhedsekspert og tidligere SAS-kaptajn Kjell Klevan:

»Autoriserede procedurer blev tilsidesat, hvilket bragte flyets luftdygtighed i fare og satte passagererne i en farlig situation,« lyder kritikken af SAS, og Kjell Klevan karakteriserer de tre piloters arbejdsindsats med ord som »ligegyldighed«, »utilstrækkelig viden« og »manglende kommunikation«.

Gennem mere end to år har de skandinaviske sikkerhedsmyndigheder - det såkaldte OPS-udvalg - forsøgt at få SAS til at samarbejde om at bruge erfaringerne fra havariet til at undgå tilsvarende hændelser fremover.

Formålet er ikke at placere et ansvar, men at lære af fortiden for at undgå tilsvarende fejl i fremtiden.

Men SAS har i samme periode afvist at tilføje så meget som et komma i sin egen, interne rapport.

I midten af juni diskuterede OPS-udvalget den uafhængige redegørelse og SAS' reaktion.

»Konklusionen blev, at det må konstateres, at SAS har visse brister i sin kontrol og safety awareness både blandt besætning og i administrationen. Flere hændelser af alvorlig art i de seneste år indikerer dette, og SAS' attitude, når dette tages op til diskussion, er, at ingen fejl er begået,« lyder det i et referat fra OPS-udvalget, der bl.a. består af de tre direktører for luftfartstilsynet i Danmark, Norge og Sverige.

SAS erkender fejlen i dag
Hos SAS har danskeren John Dueholm overtaget kontakten til myndighederne, efter at den tidligere SAS-direktør Lars Mydland i august pludselig valgte at »søge nye udfordringer«.

Han forklarer, at SAS i dag erkender, at myndighederne havde ret. SAS' interne rapport manglede fokus på samarbejdet mellem de tre piloter.

Men han er skeptisk over for Klevan-rapporten, som han ikke mener giver et retfærdigt billede af forløbet:

»Det er ikke muligt at udarbejde en objektiv rapport halvandet år efter havariet. De tre piloter har jo ikke længere forløbet i frisk erindring,« siger han.

Det argument anerkender myndighederne, som derfor i marts i år besluttede, at »rapporten skal kvalitetssikres med deltagelse af SAS, helst inden den nye flyvetilladelse udstedes. Efter kvalitetssikring af rapporten besluttes det, hvilke aktiviteter der skal til for at forbedre sikkerheden og tilliden til SAS' interne virksomhed,« lyder det i referatet fra marts måned.

Det afviste SAS at medvirke til, fremgår det af referaterne.

Og John Dueholm fastholder, at SAS ikke fik noget påbud i marts måned:

»Myndighederne kommer ikke med opfordringer; de kommer med pålæg. Og der er ikke kommet noget pålæg i den sammenhæng,« siger han.

Den totale afvisning fra SAS' side blev i maj måned mødt med forundring fra de skandinaviske myndigheders side:

»SAS viser med dette svar, at man totalt har misforstået tanken med et konstruktivt samarbejde med myndighederne, og at der ikke er nogen grund til at fortsætte dialogen. Der hersker enighed om, at SAS' rapport om hændelsen ikke opfylder de krav, som må stilles i forbindelse med en sådan alvorlig hændelse,« lyder det i maj i år.

Ifølge John Dueholm er forholdet siden blevet bedre:

»Vi erkender og beklager, at der har været fejl fra vores side. Men relationen til myndighederne er nu langt bedre, end den har været før,« siger han.

Læs også