Krise rammer Swiss Re

SCHWEIZ Verdens største genforsikringsselskab, schweiziske Swiss Re, fik i oktober et underskud efter skat på 981 mio. schweizerfrancs (4,4 mia. kr.) pga. krisen på realkreditmarkedet i USA.

Situationen er dog ikke værre, end at selskabet regner med at komme ud af hele indeværende regnskabsår med et nettooverskud, ligesom selskabet venter, at egenkapitalens forrentning ved årets slutning når op over de 13 pct., som er målet. I juli kvartal måtte Swiss Re indkassere et fald i nettoindtægterne til 1,47 mia. francs fra 1,55 mia. francs i fjor.

AP

Læs også