Lettere adgang til USA-markeder

Danske virksomheder ligestilles med europæiske konkurrenter, når de vil forsøge sig i USA. Hul i amerikanske lovgivning sikrede gennembrud. Generende dobbeltbeskatning afskaffes.

New York

Danske virksomheder får fra begyndelsen af det kommende år lettere adgang til det store amerikanske marked. De får samtidig mulighed for at slippe lidt billigere i skat, efter at Senatet har godkendt to bilaterale aftaler.

Den ene aftale sætter et stop for den dobbeltbeskatning, som både danske virksomheder i USA og amerikanske i Danmark kunne blive offer for. Især mindre og mellemstore virksomheder har betragtet dobbeltbeskatningen som en ekstra byrde. Den anden aftale gør det muligt for danske erhvervsfolk at slippe gennem det komplicerede bureaukrati, som mange er løbet ind i, når de skulle skaffe det visum, der er en forudsætning for at etablere sig på det amerikanske marked.

Indtil nu har danske erhvervsfolk haft adgang til et såkaldt E1 visum eller investeringsvisum. Der er imidlertid tale om et visum, der er rettet mod meget store virksomheder, der allerede har betydelig samhandel med USA.

I fremtiden vil små og mellemstore virksomheder kunne få et E2 visum, der indtil nu har været forbeholdt en halv snes europæiske lande, bl.a. Sverige. Dette visum kræver blot en investering i USA omkring en halv million kroner.

Fin timing
Denne beslutning kommer på det helt rigtige tidspukt, fastslår den danske ambassadør Friis Arne Petersen. Det nye visum passer bedre til vores erhvervsstruktur og jeg tror, at vi nu kan få en endnu større andel af verdens største marked.

Danmark har i flere år forsøgt at overbevise medlemmer af Kongressen om, at de danske virksomheder burde have lige så gode betingelser for at etablere sig i USA som en række af deres europæiske konkurrenter.

Indsatsen truede imidlertid med at slå fejl, fordi enkelte medlemmer af Repræsentanternes Hus ønskede at udvide aftalen til at omfatte alle lande. Noget sådant ville have udløst en årelang lovgivningsproces uden sikkerhed for succes.

Det afgørende gennembrud kom, da amerikanske politikere og ambassaden fandt et hul i lovgivningen. Danmark kunne opnå den ønskede status, hvis reglerne blev tilføjet en allerede eksisterende aftale.

En sådan udvidelse skal kun indhente godkendelse fra Senatets 100 medlemmer. De nye regler er derfor udformet i en tillægsprotokol til den dansk-amerikanske traktat om venskab, handel og navigation.

Efter inden weekenden at være blevet godkendt af Senatet mangler aftalen nu blot en underskrift fra præsident George W. Bush, hvilket betragtes som en formalitet.

Danmark er en ven
Den nye dobbeltbeskatningsaftale, som USA og Danmark forhandlede sig frem til allerede i juni sidste år, mangler også den sidste formelle godkendelse fra Det Hvide Hus. Danmark har allerede ratificeret aftalen.

Andre lande har imidlertid måttet erkende, at aftaler om beskatning er varme politiske emner. Den danske aftale var slået sammen med tilsvarende aftaler for Finland, Tyskland og Belgien. De to sidste lande slap dog ikke gennem sidste led af processen.

Med den nye aftale bliver det lettere at få godkendt skatteregnskaber i begge lande. Der bliver tale om et mindre provenuetab for både det danske og det amerikanske skattevæsen, men til gengæld skabes der et mere retfærdigt og gennemskueligt system.

Det har været klart, at det gode forhold mellem USA og Danmark har spillet en væsentlig rolle i Senatets beslutninger. Med det nye visum åbnes en særlig dør for Danmark til det amerikanske marked. Jeg håber, at endnu flere danske erhvervsfolk vil gå ind ad den, siger ambassadør Friis Arne Petersen...

Læs også