Minister: Uanstændigt ikke at få folk i arbejde

Kommuner Mens det på landsplan går fremad med at skaffe de svageste ledige i job, går det for langsomt i nogle af kommunerne, især på den københavnske vestegn, viser ny opgørelse.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) kritiserer de af landets kommuner, der er for dårlige til at få de svageste ledige i arbejde.

Det sker på baggrund af en ny opgørelse over den såkaldte ”Ny chance til alle"-indsats, som nu har eksisteret i et år.

Kommunerne har fået en halv mia. kr. over to år til at gøre en ekstra indsats for at få de svageste ledige i arbejde, og efter det første år går det generelt efter planen:

? Inden for to år skulle 25 pct. af de svageste ledige være kommet i arbejde eller være i gang med en uddannelse. Efter det første år er andelen på 13 pct.

?Samtidig skulle de ledige efter to år være selvforsørgende i 15 pct. af tiden. Efter første år er de det i godt 8 pct. af tiden.

?Og endelig skulle de svageste ledige efter to år være aktiveret i 40 pct. af tiden. Efter første år har det været det i 18 pct. af tiden.

Med andre ord: Efter at halvdelen af tiden er gået, er halvdelen af målet nået.

Det er generelt tilfredsstillende, siger beskæftigelsesministeren.

»Grib chancen«
Men Claus Hjort Frederiksen er utilfreds med de kommuner, som er kommet dårligst fra start. Det gælder i særlig grad de københavnske forstadskommuner, fortrinsvis på Vestegnen. Her ligger kommuner som Rødovre, Høje Taastrup, Glostrup og Allerød alle under 10 pct., når det gælder andelen af svage ledige, der er kommet i arbejde eller i gang med en uddannelse. Også Horsens, Kolding og Odense ligger på dette lave niveau.

Claus Hjort Frederiksen siger:

»Jeg vil opfordre disse kommuner til at udnytte det rødglødende arbejdsmarked. Det er nu, at de har en historisk chance for at få de svageste ledige i job. Den chance skal gribes. Det er helt uanstændigt ikke at udnytte de muligheder, der er for at få de svageste i beskæftigelse.«

I Rødovre beder socialchef Ole Pass, der også er formand for Foreningen af Socialchefer, ministeren om at tage den med ro. Kommunen har ifølge Beskæftigelsesministeriets tal kun fået knap 8 pct. af de svageste ledige i gang.

Sorø Kommune i top
»Vi skal nok nå målet, men ministeren bør tænke på, at nogle af vestegnskommunerne har en langt større gruppe svage ledige end kommunerne i al almindelighed. Derfor er udgangspunktet vanskeligere. Og vi har selv et klart indtryk af, at vores indsats virkelig er ved at slå igennem,« siger Ole Pass, som desuden sætter spørgsmålstegn ved ministeriets opgørelse, idet han mener, at kommunens egne målinger viser væsentligt bedre resultater end ministeriets.

Blandt de kommuner, der gør det bedst, er Sorø Kommune.

På jobcenteret i Sorø har man skaffet 48 pct. af de svageste ledige i arbejde eller i uddannelse, hvilket er dobbelt så mange, som man ifølge planen skulle have nået om inden for toårsrammen. Man har tillige sørget for, at de svageste ledige allerede er selvforsørgende i 35 pct. af tiden, hvilket også er dobbelt så stor en andel som inden for toårsrammen.

Ifølge jobcenteret i Sorø er forklaringen, at de ledige ”vendes i døren”, når de er på vej ind på jobcenteret og straks anvises til job eller uddannelse. De får tillige at vide, at de i høj grad selv har ansvaret for at finde et job, og jobcentret arbejder tæt sammen med byens praktiserende læger om sygedagpengesager, brugen af lægeerklæringer og samtaler, der skal afstemme de lediges arbejdsevner i forhold til jobmulighederne.

Læs også