TDC får lang snor

Hverken IT- og Telestyrelsen eller Teleklagenævnet har travlt med at tvinge TDC til at makke ret.

TDC har kæmpet imod med næb og klør, siden Teleklagenævnet i begyndelsen af oktober stemplede en særlig TDC-rabatordning ulovlig.

Allerede dagen efter afgørelsen viser papirer i sagen, at TDC forsøgte at få klagenævnet til at genbehandle sagen eller give selskabet frist til 1. januar til at gennemføre påbuddet.

Det blev pure afvist.

Morgenavisen Jyllands-Posten har forelagt Teleklagenævnets formand, professor Palle Bo Madsen fra Aarhus Universitet, uddrag af et TDC-brev dateret den 7. november, hvori selskabet bekræfter, at man fortsat gør brug af den ulovlig rabatordning. Alligevel afviser Teleklagenævnet at skride til handling.

»Nævnet er dog opmærksom på, at en efterlevelse af nævnets påbud i den foreliggende situation vil medføre en række praktiske komplikationer og overvejelser, som i sagens natur må tage en vis, kortere tid,« siger Palle Bo Madsen i en skriftlig kommentar til oplysningerne.

Sagen trækkes i langdrag
Det er op til IT- og Telestyrelsen at sørge for, at TDC efterlever Teleklagenævnets afgørelse. Men heller ikke landets øverste telemyndighed synes at have travlt.

IT- og Telestyrelsen tog ganske vist kontakt til TDC allerede dagen efter, at klagenævnets afgørelse blev offentliggjort. I sin henvendelse kræver styrelsen svar på, hvordan TDC agter at efterkomme klagenævnets påbud om at ophøre med rabatordningen, og hvornår selskabet forventer, at det sker.

Først 11 dage senere vender TDC tilbage. Men i stedet for et firkantet svar på de to spørgsmål er det med en opfordring til, at styrelsen og TDC mødes for at drøfte sagen.

Mødet holdes den 26. oktober, og siden har styrelsen og TDC været i tæt kontakt i sagen, uden at det dog har fået telekoncernen til at efterleve Teleklagenævnets påbud.

Indtil videre har TDC heller ikke formået at fremkomme med en alternativ løsning, som sikrer, at kunder, der bruger deres telefonforbindelse til både telefoni og bredbånd, kun betaler for leje af forbindelsen én gang til TDC.

Netop problemet med dobbeltbetaling fra fastnetkunder er den egentlige årsag til, at TDC overhovedet søsatte den ulovlige rabatordning.

Snarligt udspil fra TDC
Den langstrakte sagsbehandling kommer bag på Telia og Telenor, der mener, at sagen ligger lige til højrebenet.

»Dette vækker naturligvis undren i betragtning af, at Teleklagenævnets afgørelse og det samtidige påbud til TDC var så klart formuleret,« lyder det i brev, som de to selskaber har sendt til Jørgen Abild Andersen, adm. direktør i IT- og Telestyrelsen.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er TDC på trapperne med et udspil, der sigter mod at opfylde såvel Teleklagenævnets forbud mod rabatordningen som et politisk krav om at kompensere telekunder, der bruger telefonlinjen til både telefoni og bredbånd.

TDC kan anke klagenævnets afgørelse frem til den 5. december til Sø- og Handelsretten.

Læs også