TDC bryder stadig loven

Rabatordning Teleklagenævnet pålagde den 9. oktober TDC at ophøre øjeblikkeligt med en omdiskuteret rabatordning. Det er ikke sket.

Seks uger efter, at Teleklagenævnet stemplede en særlig samlerabatordning fra TDC ulovlig, gør telegiganten fortsat brug af rabatordningen.

Det fremgår af et brev, som Morgenavisen Jyllands-Posten er i besiddelse af.

»TDC kan hertil oplyse, at samlerabatordningen ikke er ændret og består indtil videre formelt uændret både i forhold til TDC's engros-kunder og TDC's egne kunder,« fastslår TDC i brevet dateret den 7. november 2007.

IT- og Telestyrelsen har modtaget en kopi af TDC-brevet, uden at styrelsen har fundet det nødvendigt at skride til handling.

Langer ud efter styrelse
Det får nu Telia og Telenor, som ejer Sonofon og Cybercity, til at gå i rette med IT- og Telestyrelsen og kræve, at styrelsen udfylder sin rolle som landets øverste telemyndighed med ansvar for, at alle selskaber følger gældende regler.

»Vi finder det imidlertid yderst betænkeligt, at TDC fortsætter sit misbrug af de fortrolige oplysninger, der er udvekslet i strid med teleloven her mere end en måned efter afgørelsen,« fastslår de to teleselskaber i et brev, som blev overrakt IT- og Telestyrelsens adm. direktør, Jørgen Abild Andersen, med bud.

Det er dog langt fra første gang, at der skydes med skarpt mod IT- og Telestyrelsen i rabatsagen, som trækker spor tilbage til september sidste år.

Efter at Teleklagenævnet den 9. oktober stemplede TDC's rabatløsning som et klokkeklart brud på teleloven, har Enhedslisten, Venstre og Socialdemokratiet krævet en kulegravning af styrelsens optræden i den pågældende sag, mens Venstre ligefrem kræver, at styrelsens arbejde i det hele taget bliver kigget efter i sømmene.

Slipper for politianmeldelse
Kravet om en kulegravning er ikke blevet mindre, efter at det kom frem, at styrelsen i behandlingen af hele sagen har jokket så grundigt i spinaten, at TDC formodentlig slipper for den ellers obligatoriske politianmeldelse for brud på teleloven.

I forvejen har sagen fået teleforligskredsen op på mærkerne, fordi IT- og Telestyrelsen anbefalede TDC-løsningen overfor partierne bag teleforliget på trods af, at flere af Danmarks førende eksperter på området, konkurrenter og Teleklagenævnet alle pegede på, at løsningen var i strid med teleloven.

Afviser kulegravning
Alligevel afviser videnskabsminister Helge Sander (V) at skride til handling.

Via sin pressechef meddeler ministeren, at han i stedet for en øjeblikkelig kulegravning af IT- og Telestyrelsens håndtering af rabatsagen først ønsker at »drøfte de rejste spørgsmål i sagen med ordførerne i teleforligskredsen«.

Et skridt, som ikke kan gennemføres, før Folketinget på ny er samlet efter valget.

TDC har ikke ønsket at kommentere sagen med henvisning til, at man er på trapperne med en løsning, der vil efterkomme Teleklagenævnets påbud.´

Læs også