Udbyder nye aktier

Aktier Mondo udbyder som minimum 9.233.333 styk nye aktier og maksimalt 11.222.938 styk til fast tegningskurs på tre kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer i Mondo A/S.

Tegningsforholdet er 3:1, således at tre tegningsretter giver ret til tegning af én ny aktie.Handel med tegningsretterne finder sted i perioden fra den 26. november til den 7. december. Aktier, som ikke er blevet tegnet af aktionærer i henhold til deres fortegningsret eller af investorer i henhold til erhvervede tegningsretter, vil såfremt at minimumsudbuddet kan opnås blive allokeret til Capinordic Bank, der er emissionsbank, oplyser selskabet. »Formålet med kapitaludvidelsen er en styrkelse af soliditeten samt en forbedring af kapitalgrundlaget i Mondo,« skriver Mondo. Provenuet fra den kontante fortegningsemissionen ventes at udgøre mellem 27,7 mio. kr. og 33,7 mio. kr.

RB-Børsen

Læs også