Syvdoblet jordpris i Fårevejle

Skælskør Banks mæglerselskab belastes yderligere af mystiske handler i Abaris Ejendomme og lagde navn til syvdobling af prisen på jord.

Langt ude på landet i et beskedent hus nær Dianalund midt på Sjælland ligger et ejendomsimperium med vokseværk. Den 61-årige tidligere Falckredder Bruno Østergaard har siden foråret 2006 købt ejendomme for mindst 76 mio. kr.

Han køber dem altid af den samme sælger: Abaris Ejendomme A/S. Og han giver altid meget mere for ejendommene, end Abaris selv har betalt.

Abaris Ejendomme gjorde f.eks. en fantastisk forretning i Fårevejle i maj 2006: Købte 31.000 kvm jord af den daværende Dragsholm Kommune for 2.990.000 kr. Og solgte samme dag den samme jord videre til Bruno Østergaard for 21.000.000 kr.

En fortjeneste på 18 mio. kr. på én dag, uden at nogen har flyttet så meget som et muldvarpeskud på grunden.

»Det lyder som en meget mærkelig handel. Ham, der har betalt den pris, må være én, der slet ikke har forstand på det,« siger direktør Morten Casper Henriksen fra MCH Boligbyg ApS i Holbæk.

Han kender den jord, det drejer sig om, for han købte selv et areal ved siden af fra kommunen og har udstykket det i parcelhusgrunde.

Helt gal pris
»Jeg har udstykket temmelig meget i området, så jeg har en del erfaring. Derfor tør jeg godt sige: Den pris er helt gal på det sted,« siger Morten C. Henriksen.

Willy Friis i Århus siger det mere direkte:

»Den handel lyder som et svindelnummer.«

Willy Friis finansierede Bruno Østergaards køb med pantebrevslån for i alt 7,5 mio. kr. Han vidste ikke, at prisen på jorden var syvdoblet i en håndevending. Og han gik ud fra, at en ejendomsmægler stod inde for, at prisen var i orden. Han så nemlig en købsaftale mellem Abaris Ejendomme og Bruno Østergaard Holding ApS. Købsaftalen var udfærdiget af SB Bolig, et ejendomsmæglerfirma, som dengang var 100 pct. ejet af Skælskør Bank.

»Så gik jeg jo ud fra, at jorden havde været udbudt af SB Bolig til markedsprisen, og at handlen var kommet i stand på den måde mellem uafhængige parter,« siger Willy Friis.

I forvejen er SB Bolig i søgelyset i forbindelse med en tilsvarende jordhandel i Snertinge. Her købte Abaris Ejendomme en grund af den daværende Bjergsted Kommune for 2 mio. kr., og solgte den kort tid senere videre til et Bruno Østergaard-selskab for 22 mio. kr. - en 11-dobling af prisen. Også her havde SB Bolig lavet købsaftalen. I den handel formidlede Dansk Pantebrevsbørs lån for 16,6 mio. kr. Da Jyllands-Posten afslørede priseksplosionen i Snertinge, bebudede direktøren for Dansk Pantebrevsbørs, Michael Vennick, at han ville »undersøge SB Boligs rolle« i sagen.

Fusionering
SB Bolig blev fra årsskiftet fusioneret med et andet sjællandsk ejendomsmæglerselskab under navnet Plen10. Skælskør Bank ejer nu 40 pct., og Abaris Ejendomme bliver fortsat betjent i det nye selskab.

Det viser bl.a. to nye handler, hvor Plen10 lavede papirerne, og hvor det også blev demonstreret, at salg til Bruno Østergaard med meget store fortjenester er blevet brugt som et personalegode: Michael Pedersen, der har titel af it-chef i Abaris Ejendomme, har også selv et selskab, MIP Ejendomme ApS.

Han købte i september i år to ejendomme på Sjælland, én i Fuglebjerg og én i Sorø, for 4,6 mio. kr. Michael Pedersen solgte umiddelbart efter de to ejendomme videre til den tidligere Falckredder Bruno Østergaard for 8,9 mio. kr.

Direktør Erik Christensen fra Bülow & Christensen ApS, der solgte de to ejendomme for i alt 4,6 mio. kr., kendte ikke til videresalget for tæt på den dobbelte pris, før Jyllands-Posten kontaktede ham.

»Man kan kun sige tillykke. Det er godt købmandskab,« siger han.

Kan du som professionel ejendomsinvestor på nogen måde forestille dig, hvordan de to ejendomme kan blive så meget værd?

»Nej. Det, at jeg sælger dem for det halve, er vel svar nok. Men jeg har ikke kendskab til det videre forløb, og jeg hverken kan eller vil forholde mig til det,« siger Erik Christensen.

Med de to seneste handler ejer den 61-årige Bruno Østergaards selskaber ejendomme for mindst 76 mio. kr. - alle købt af Abaris Ejendomme eller selskaber, der er forbundet med Abaris.

Heraf er 43 mio. kr. bundet i jord i henholdsvis Snertinge og Fårevejle, som der ikke har været én krones indtjening på, siden jorden blev købt for mere end et år siden.

Vil ikke tale med JP
Bruno Østergaard, som ikke ønsker at tale med Jyllands-Posten, skulle have ejet endnu flere ejendomme. Et af hans selskaber var kun en hårsbredde fra at gennemføre købet af ni udlejningsejendomme i Kalundborg for næsten 53 mio. kr. af et datterselskab til Abaris Ejendomme. Også i disse handler lå der en enorm fortjeneste til Abaris, men de pantebrevsinvestorer, som skulle finansiere handlerne med lån, nåede at trække følehornene til sig efter at have læst den første artikel om Abaris Ejendomme i Jyllands-Posten den 18. oktober - samme dag, som pantebrevene skulle være afregnet.

Også i Kalundborg-handlen, der skulle have været Abaris Ejendommes hidtil største, spillede det delvist Skælskør Bank-ejede mæglerfirma Plen10 en rolle: En ejendomsmægler fra Plen10 havde udarbejdet såkaldte salgsvurderinger på de ni ejendomme, som svarede nøjagtigt til de priser, som Bruno Østergaard skulle betale for ejendommene.

Ansvaret for de kuldsejlede handler i Kalundborg og de overbelånte ejendomme skal formentlig placeres gennem retssager, ligesom bagmandspolitiet ifølge Jyllands-Postens oplysninger undersøger Abaris Ejendomme, uden at der foreløbig er rejst sigtelser i sagen.

Læs også