Får større skibe

Rederi Norden går nu for første gang i direkte konkurrence med Torm på produkttankmarkedet. Hidtil har rederiet Norden gennem sit samarbejde i Norient Product Pool holdt sig til de mindre Handysize og Medium Range skibe på op til 52.000 tons dødvægt (tdw). Men pool'en får fra februar og frem til september leveret fem såkaldte LR1-skibe i størrelsesordenen 60.000-75.000 tdw.

Torm forsøgte på et tidspunkt at overtage Norden ved at købe og eje en større aktiepost i Norden. Aktieposten er for nylig blevet afhændet med en meget stor fortjeneste, og belejringsforsøget opgivet. Ved at indlemme større skibe får Norden, som ejer Norient sammen med Interorient Navigation Company, bedre økonomi, når der skal sejles langt med færdige produkter. »Vi ser til stadighed, at transportmønstre ændres i takt med, at ny raffinaderikapacitet etableres i Asien og Mellemøsten, hvilket ligger langt fra forbrugsregionerne i Europa og Nordamerika. Dette medfører længere transportveje, og det spiller en betydelig rolle, at pool'en disponerer over de større LR1 skibe,« siger adm. direktør Søren Huscher, Norient Product Pool. Norient Pool opererer i forvejen 44 skibe og har 37 i ordre.

Epn

Læs også