Hårde anklager mod SAS

En uafhængig rapport fastslår, at SAS har begået »alvorlig pligtforsømmelse« ved at undlade at komme med oplysninger om talrige pilotfejl i en rapport om et havari i 2005. Myndighederne beskylder SAS for arrogance.

244 passagerers liv var i fare, da tre SAS-piloter begik talrige fejl ved et havari i Shanghai i 2005.

Men i en intern rapport til myndighederne undlod SAS at informere om en lang række belastende oplysninger om piloterne.

I flybranchen er åbenhed og ærlighed afgørende, fordi det er en forudsætning for, at myndigheder og flyselskaber i samarbejde kan forhindre fremtidige havarier og uheld.

SAS afviste myndighedernes krav om at uddybe rapporten med oplysninger om piloternes fejl og i stedet blev den norske sikkerhedsekspert og tidligere SAS-kaptajn Kjell Klevan bedt om at gennemføre en uafhængig undersøgelse.

Undersøgelsen blev færdig den 28. februar i år, og i konklusionerne fastslår Kjell Klevan, at SAS har brudt de internationale luftfartsregler, kaldet JAR-OPS.

»Da rapporten indeholder adskillige grove fejl og forsømmer at afdække brud på standardprocedurer, er det en alvorlig pligtforsømmelse i henhold til JAR-OPS 1.037,« fremgår det af rapporten.

»Autoriserede procedurer blev tilsidesat, hvilket bragte flyets luftdygtighed i fare og satte passagererne i en farlig situation,« fortsætter kritikken af SAS.

Ikke-luftdygtigt fly
Uheldet indtraf den 24. august 2005.

Kl. 14.22 lokal tid lettede et Airbus 340-fly fra Shanghai med kurs mod København. Flyet havde 244 passagerer, tre piloter og otte besætningsmedlemmer om bord. Men piloterne havde indtastet forkerte tal i computeren ombord, og flyet slog derfor halen mod landingsbanen, der rev en otte meter lang flænge i skroget.

Uheldet kaldes i flysprog for en »tail-strike«, og der er faste procedurer for, hvordan piloterne skal reagere i sådan en situation.

Men SAS-piloterne kunne ikke finde procedurerne i flyets manual og fortsatte derfor med at flyve med et ikke-luftdygtigt fly i tre timer og 29 minutter.

»En test viste, at en pilot, der ikke kender til Airbus 340 eller flyets »quick reference handbook«, kunne finde checklisten på 32 sekunder,« fastslår Kjell Klevan i den uafhængig redegørelse.

SAS har siden marts måned afvist hele grundlaget for rapporten, fordi den er udarbejdet halvandet år efter havariet.

Det argument har myndighederne accepteret, og de har forsøgt at få SAS til at medvirke til at »kvalitetssikre« udredningen.

Myndighedernes ønske er at sikre, at fortidens fejl ikke bliver gentaget i fremtiden.

Tegn på arrogance
Men SAS' kommentar var, at »intet i udredningen tilførte noget til deres sikkerhedsarbejde«. Det svar bliver mødt med forundring af myndighederne:

»SAS' svar tyder på arrogance og en manglende vilje til at se de problemer, som myndighederne peger på«, fremgår det af referatet.

I dag har Lars Mydland valgt »at søge nye udfordringer«, og SAS har i samarbejde med myndighederne valgt at arkivere de to rapporter.

»Jeg har ikke fået at vide én eneste gang, at der er noget galt med vores rapporteringskultur, eller at vi ikke rapporterer hændelser eller afvigelser, som har fundet sted. Det er korrekt, at vi er uenige i Klevan-rapportens konklusioner, men vi erkender også, at der er emner, som vi burde have medtaget i vores rapport,« siger John Dueholm, viceadm. direktør i SAS.

Læs også