EU ændrer milliardstøtte

EU-Kommissionen foreslår omfattende ændringer af milliardstøtten til landmændene.

Timingen er perfekt: Et halvt års eksplosive prisstigninger på landbrugsvarer skaber optimale betingelser for, at landbrugskommissær Mariann Fischer Boel kan samle flertal for det forslag til landbrugsreform, hun i går fremlagde i Bruxelles.

Prisstigningerne på blandt andet korn og mejerivarer er uden historisk sidestykke, hvilket gør det vanskeligt for landbruget og medlemslandene at afvise EU-Kommissionens forslag til ændringer af landbrugspolitikken.

Reformen, der skal forhandles på plads i løbet af 2008, indeholder følgende centrale elementer:

?Landbrugsstøtten reduceres med 8 pct., og pengene overføres til landdistriktsordningerne, som bl.a. skal fremme innovation og udvikling i landområderne.

?De enkelte EU-lande får mulighed for at skære 10 pct. af landbrugsstøtten og anvende pengene til andre formål.

?De enkelte EU-lande får mulighed for at omfordele støtten, så alle landmænd får samme støttebeløb pr. hektar.

?Støtten aftrappes med gradvist stigende procentsats jo mere støtte, den enkelte landmand modtager.

?Bagatelgrænsen hæves. I dag modtager millioner af hobbybønder meget små støttebeløb.

?Mælkekvoterne afvikles.

?Braklægningen afskaffes.

»Vi ser på, hvad vi kan gøre bedre, mere effektivt og mere enkelt,« siger Mariann Fischer Boel.

Ved at afskaffe braklægningen og afvikle mælkekvoterne vil EU-Kommissionen give landmændene bedre muligheder for at øge produktionen og reagere på signalerne fra et marked, som det seneste år har været på kogepunktet.

Pengene flyttes
Et gennemgående tema i reformforslaget er desuden, at landbrugsstøtten skal beskæres og pengene flyttes til landdistriktsordningerne:

»De penge, der frigøres, skal blive i de enkelte medlemslande og sætte gang i erhvervsudviklingen i landdistrikterne,« siger Mariann Fischer Boel.

Som omtalt i Morgenavisen Jyllands-Posten tirsdag vil EU-Kommissionens forslag samlet set skære op mod 1,4 mia. kr. af den direkte støtte til danske landmænd, som i dag modtager 7,3 mia. kr. om året i bistand.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) er positiv over for at reducere den direkte landbrugsstøtte og overføre pengene til udvikling af landdistrikterne. Men hun tager afstand fra de elementer i reformforslaget, som det er frivilligt, om de enkelte EU-lande vil anvende.

»Både aftrapning og overførsler skal ske i et ensartet tempo i alle EU-lande. Ellers kan der opstå store forskelle i støtten til landmændene i de forskellige EU-lande, hvilket er konkurrenceforvridende,« mener Eva Kjer Hansen.

Hun frygter, at forslaget om at reducere støtten til landmænd, der modtager mere end 750.000 kr., vil medføre spekulative opsplitninger af landbrugsbedrifterne.

Mariann Fischer Boel erkender, at det er en risiko, men lover at gribe ind, hvis landmænd forsøger at omgå reglerne.

BRANCHENYT
Læs også