Nye tider

Company Karma

Steen Hildebrandt & Christian Stadil

Børsens Forlag, 2007

ISBN 987-97-7664-253-2

Antal sider: 240

Pris: 275 kroner

Praktisk værdi:

[x] [x] [x] [x] [x]

Hyggeværdi:

[x] [x] [x] [x] [x] [x]

Tiderne skifter. Eller rettere tiderne er skiftet. Det er Steen Hildebrandt og Christian Stadils nye fælles bogprojekt ”Company Karma” på flere måder et klart tegn på. For det første er selveste ledelsesbegrebet i stærk forandring i disse år - og et klart symptom er, at det er acceptabelt, ja måske endda på mode at undersøge selv de blødeste begreber og deres betydning for ledelse. Herunder også de spirituelle. Det er et tegn i tiden, at vi søger erkendelse fra det spirituelle og hvorfor egentlig ikke? Hvis ledelse i stedet for regulering af maskinelle elementers adfærd i virkeligheden handler om forholdet mellem mennesker, så må der være megen god erkendelse at hente i den spirituelle verden (men for resten ikke nødvendigvis i de religiøse dogmer). Personligt har jeg aldrig været i tvivl om, at det måtte være sådan. Det er megen visdom at hente i den kristne Kierkegaardske livsfilosofi om at man konstant må udvikle sig - både for os som individer og for organisationer.

Nu har Steen Hildebrandt og Christian Stadil valgt at tage udgangspunkt i Karma-begrebet i deres nye bog, altså det buddistiske Karma-begreb, som fortæller os, at alle ting er forbundne - også i tid - således, at når du gør noget, så har dette en effekt. En effekt, der vender tilbage til dig. Og det er der kommet en meget tankevækkende bog ud af.

Der findes et afrikansk begreb, ”Ubunto”, som fortæller os, at man som menneske kun er noget i form af sine relationer, hvilket faktisk (også) betyder, at hvis du dræber et andet menneske, mister du selv din menneskelighed. Nu kan det sommetider se ud som om, det er svært at efterleve i Afrika, men Ubunto minder mig om ganske meget af det, som Hildebrandt og Stadil når frem til deres diskussion i bogen. At virksomheder må se på deres relationer til det omgivende samfund, at ledere må se på de rammer for relationer mellem mennesker, som deres organisationer skaber eller ikke skaber, at verden i grunden er lille og gennemsigtig. På den måde har Karma de store implikationer for organisationer, der hvor det - trods alt stadig - gør mest ondt. På konkurrencen. Organisationer med god energi vil fremover tiltrække de bedste medarbejdere og derved få konkurrencefordele i vidensamfundet. Og sådanne organisationers ydelser vil også fremover være mere efterspurgt ude på ydelsesmarkedet - da energien også smitter af på oplevelsen af virksomhedens ydelser.

*
I grunden kunne Steen Hildebrandt og Christian Stadil også have skrevet en bog om selvledelse - et andet af tidens begreber. Implikationerne af det ovenstående hedder blandt andet Corporate Social Responsibility, værdibaseret ledelse, talent management og nye måder at arbejde og organisere arbejde på. Og omkring det sidste er begrebet selvledelse - der også indgår i bogen - noget af det mest centrale i nyere tid.

Bogens form er et andet tegn på at tiderne har skiftet. Bogen er i sin form en samtale mellem to dybt engagerede og kloge mennesker, som kommer med hver sin form for viden og relationskapital og forbindes i en intens dialog. Anledningen er en fælles rejse til Toykol. En rejse der samtidig er en rejse ind i hinandens fælles erfaringer og interesser og tillige en opdagelsesrejse i, hvad karma mon kan betyde for organisationer og for ledere. Igennem dybe samtaler suppleret med interviews med tænkende erhvervsprofiler som Jørgen Mads Clausen, Mads Øvlisen, Mads Kær og Mette Morsing flyder der en rød tråd gennem diskussionerne og opdagelsesrejsen, som det er ganske svært at slippe. Det endelige resultat er usædvanligt, men også ganske læseværdigt. Så hvis du kun skal nå at reflektere over livet og livet i organisationerne en gang i år, så er chancen der NU.

BRANCHENYT
Læs også