Rebet strammes om Northern Rock

Redningsforsøgene fortsætter. Imens vokser frygten for, at den britiske stat ender som bankejer.

Overlevelsesmulighederne for Northern Rock er inden for de seneste 24 timer blevet svækket.

I går morges udsendte den kriseramte britiske bank en såkaldt ”opdatering af de strategiske muligheder”. En børsmeddelelse, der udløste et brat kursfald på børsen i London.

En overgang nåede kursen så lavt som 1,01 pund for én aktie, hvor kursen så sent som den 9. februar i år kulminerede i 12,51 pund pr. aktie.

Årsagen til gårsdagens kursfald var én sætning i børsmeddelelsen:

»Mens yderligere analyser og drøftelser er påkrævet, mener bestyrelsen for Northern Rock på basis af de til rådighed værende informationer, at den værdi, som de hidtidige udspil sætter på bankens aktiver, ligger mærkbart under slutkursen på børsen fredag den 16. november 2007.«

Northern Rock sluttede i fredags i 1,326 pund pr. aktie, og investorerne havde mandag ikke andet valg end at handle aktien ned i kurs, da bestyrelsen tilsyneladende ikke venter købstilbud eller andre udspil, der sætter nogen nævneværdig markedsværdi på banken.

Gårsdagens laveste kurs på 1,01 pund pr. aktie reducerer Northern Rocks markedsværdi til 440 mio. pund.

Tallet skal sættes i forhold til, at banken foreløbig har måttet låne 25 mia. pund i Bank of England.

Sagt på en anden måde, skylder Northern Rock nu en halv snes Storebæltsbroer væk, men er mindre værd end en Lillebæltsbro.

Det enorme mellemværende med Bank of England er afgørende for bankens skæbne.

De 25 mia. pund er lånt til strafrente, og i går gjorde det britiske finansministerium det klart, at gælden ikke har ubegrænset løbetid.

»Interesserede parter bør for nærværende ikke antage, at lånefaciliteterne fra Bank of England vil stå til rådighed for en ny ejer eller efter deres udløb i februar 2008. Dog vil myndighederne være indstillet på at drøfte ethvert forslag, som interesserede parter måtte fremsætte,« oplyser finansministeriet i en pressemeddelelse.

I praksis er dette et klart signal fra både den britiske regering og Bank of England om, at eventuelle købere skal være indstillet på om ikke straks at indfri gælden, da at der ved en overtagelse af Northern Rock skal ligge en juridisk bindende aftale for hurtig afvikling af gælden.

Milliardlånet til Northern Rock er garanteret af den britiske stat, der også yder en ubegrænset garanti for alle indlån i banken. Uden denne garanti ville alle forstandige kunder pga. bankens situation reducere deres indlån til maksimalt de 33.000 pund, der er den øvre grænse for, hvad indskydergarantiordningen i Storbritannien dækker.

Angiveligt har én af de interesserede parter, britiske Virgin Group under ledelse af Richard Branson, med hjælp fra bl.a. Royal Bank of Scotland og Citigroup rejst 20 mia. pund i kapital. Hensigten er, at betale 10 mia. pund af på gælden i ét hug og få resten bragt ud af verden i løbet af den kortest mulige årrække.

Da Citigroup tillige fungerer som rådgiver for Northern Rock, anses Virgin Group for den mest sandsynlige køber af banken.

Noget købstilbud fra Virgin Group foreligger endnu ikke, og det står heller ikke klart, om Sir Richard er parat til at købe hele Northern Rock eller kun dele af banken.

Samme situation gælder for de kapitalfonde, der har tilkendegivet deres interesse for Northern Rock. Det drejer sig bl.a. om JD Flowers & Company, Apollo Capital Partners og Cerberus Capital Management. Sidstnævnte har netop overtaget den amerikanske bilproducent Chrysler og savner således ikke udfordringer.

Også den hollandske bank ING nævnes blandt de interesserede købere.

I den børsmeddelelse, der blev udsendt i går, oplyser Northern Rock, at der er »et antal interesserede parter«, der hver især har fremsat udspil til bankens bestyrelse. De interesserede parter kan, siger banken, deles i to grupper:

? Den ene gruppe har primært tilkendegivet interesse for at investere i Northern Rock med henblik på at bringe banken på ret køl.

? Den anden gruppe tilkendegiver enten at ville købe hele banken eller dele af den.

Når det trækker ud med at finde en løsning, skyldes det bl.a., at ingen af de interesserede investorer er parate til at betale nævneværdigt for banken, hvilket er ensbetydende med, at aktionærerne taber alle deres penge.

Af samme grund har de to største aktionærer i Northern Rock, investeringsselskaberne RAB Capital og SRM Global, modsat sig, hvad de betegner som et »brandudsalg« af banken. De to ejer til sammen 13 pct. af aktierne i Northern Rock og mener, at mulighederne for, at banken kan overleve for egen kraft, ikke er udtømte, men at bestyrelse og direktion svigter deres forpligtelser ved ikke at arbejde for bankens selvstændighed.

Heri ligger også en slet skjult trussel om et muligt erstatningskrav mod bestyrelsen, hvis banken bliver solgt for en klatskilling til en kapitalfond, som om få år har vendt udviklingen og skyder Northern Rock af med milliardfortjeneste.

Samme bekymring har også den britiske regering.

Af indlysende årsager vil premierminister Gordon Brown og finansminister Alistair Darling gerne have den britiske stat frigjort for garantiforpligtelserne over for både Bank of England og indlånskunderne i Northern Rock, da manglende resultat af forhandlingerne med de interesserede købere kan munde ud i, at den britiske stat må overtage den grundstødte bank.

Den gæld, som Northern Rock har oparbejdet til Bank of England, kan ikke fortsætte med at vokse; da den kriseramte bank hastigt nærmer sig smertegrænsen for, hvad den vil være i stand til at honorere. De 25 mia. pund kan sættes i forhold til det britiske forsvarsbudget, der i indeværende finansår er på 32 mia. pund.

Med strafrenten til Bank of England er det sandsynligt, at Northern Rock taber penge på en del af sin udlånsportefølje til britiske boligejere, mens den nyere del af boligudlånene formentlig kun lige balancerer.

Derfor vurderes både Labour-regeringen og Bank of England at blive mere møre over for mulige løsninger, efterhånden som tiden går, og det tager de potentielle købere bestik af, da det styrker deres forhandlingsposition. På den anden side risikerer de mulige købere at overspille deres kort, da en af dem kan kommer med et tilbud, som hverken Northern Rock, Bank of England eller regeringen tør sige nej til.

Der er tale om et pokerspil i milliardklassen, hvor såvel bankens aktionærerne som de 6.000 ansatte er henvist til rolle som tilskuere.

Formentlig vil Brown-regeringen være parat til at acceptere en model, der indebærer hurtig afvikling af gælden til Bank of England, hvis den ubegrænsede indlånsgaranti til gengæld opretholdes i en længere periode. I hvert fald så længe, at man ikke risikerer et nyt stormløb mod banken, når garantien ophører.

Omvendt kan en Labour-regering næppe holde til en situation, da Northern Rock sælges på favorable vilkår til en eller flere kapitalfonde, som inden udløbet af indeværende valgperiode i 2010 bringer banken flot og sælger den med milliardfortjeneste.

I forvejen står Bank of England-chefen Mervyn King med et så ramponeret renommé efter den famlende håndtering af Northern Rock-krisen, der udløste det første stormløb på en britisk bank i 140 år, at han næppe kan regne med at fortsætte på posten, når hans embedsperiode udløber næste år.

I fredags meddelte Northern Rocks ordførende direktør Adam Applegarth, at han forlader banken med udgangen af januar. Applegarth er arkitekten bag bankens voldsomme ekspansion, hvor udstrakt brug af kortfristede gældsbeviser gav Northern Rock en så voldsom vækst, at banken først på året stod bag hvert femte boliglån på det britiske marked. Væksten fik en brat ende, da kreditkrisen greb den internationale finansverden og medførte, at kortfristede gældsbeviser reelt blev usælgelige.

Ingen har sat nogen tidsfrist for, hvornår der skal være fundet en løsning, men meddelelserne fra Northern Rock og finansministeriet i går samt Adam Applegarths afgang peger alle i retning af, at såvel den britiske regering som Bank of England ønsker en afklaring inden jul.

Læs også