Når alderen trykker

jobskifte Virksomheder mangler arbejdskraft, der er brug for flere hænder og job til alle, som gerne vil arbejde. Eller hvad? Hvordan ser virksomhederne på ældre jobkandidater - er en 50-årig stadig attraktiv, spørger Jyllands-Posten?

Ældre medarbejdere har ikke det samme drive, som de yngre. De ældre ser frem til pensionen og igangsætter ikke de store nye projekter.

Det mener Jan Engelbrecht, som i 1998 overtog direktørposten i familievirksomheden EVA A/S, der producerer eksklusivt køkken- og boligudstyr. Jan Engelbrecht tør sige dét højt, som ellers er politisk ukorrekt. Nemlig at han i mange tilfælde foretrækker yngre medarbejdere frem for ældre over 50 år.

»Alle har en livskurve, og når man bliver ældre, betyder job og karriere ikke længere det samme. Det er helt naturligt, at man går ned i gear og nedprioriterer jobbet i forhold til familie og fritidsinteresser,« mener direktøren.

Da Jan Engelbrecht overtog virksomheden for snart 10 år siden, måtte han begynde med at skifte grundigt ud i medarbejderskaren.

Det må min efterfølger gøre
»Da jeg overtog virksomheden, havde den kørt fint i mange år, men kulturen bar præg af, at medarbejderne var blevet ældre sammen med virksomheden. Gennemsnitsalderen var over 60 år, og det bevirkede, at folk havde en tidshorisont for det, de gerne ville igangsætte. Man havde for eksempel et it-system, som var 14 år gammelt og burde være skiftet ud for længst, men det var ikke sket, fordi holdningen havde været: ”Det må min efterfølger gøre”. For vores vedkommende var det derfor et spørgsmål om, at man ikke kan have en virksomhed, som er præget af folk uden drive, og det bliver den hurtigt, når gennemsnitsalderen er høj.

De store strategiske ting, som man bør ændre i en virksomhed, bliver ikke gjort, når grundstammen af medarbejdere kan se deres pension forude. Det var problemstillingen i vores virksomhed,« siger Jan Engelbrecht.

I visse stillinger vil han dog foretrække en ældre person med erfaring og tyngde.

»Vi kan ikke have en 21-årig til at sidde og forhandle om store ting, så vi frasorterer også yngre jobansøgere i forbindelse med bestemte job. Det er meget stillingsspecifikt,« fastslår Jan Engelbrecht.

EVA A/S har lige som mange andre virksomheder i øjeblikket svært ved at besætte alle job i virksomheden. Lige nu mangler man blandt andet eksportsælgere, produktchef og indkøber, fortæller Jan Engelbrecht.

BRANCHENYT
Læs også