Lisbeth Knudsen på blokken

Lisbeth Knudsen er Det Berlingske Officins nye koncernchef. Hun er samtidig ansvarhavende redaktør for Berlingske Tidende.

Hvad kommer til at stå øverst på din dagsorden som koncernchef i Det Berlingske Officin?

»Vi skal udvikle medievirksomheden til at være Danmarks mest veldrevne og innovative. Det er ambitionen. Vi er nået et godt stykke af vejen, og der vil være yderligere muligheder, som vi vil afprøve i 2008. Vi står foran en meget spændende sammenslutning af vore medieaktiviteter, når vi i 2008 vender tilbage til Pilestræde. Der vil vi udnytte, at vi både har de fysiske rammer og den praktiske mulighed for at udvikle indhold, der vil stå stærkt i markedet.«Så er budskabet, at det drejer sig om at udnytte synergier fremfor at skære i organisationen?

»Der skal udnyttes synergier. Der skal tænkes nye tanker om de redaktionelle processer. Der skal tænkes nyt omkring journalistikken. Vi står foran en kæmpe journalistisk udfordring i form af de nye medier, der er kommet til. Den udfordring har vi alle muligheder for at tage op i 2008, hvor vi tilmed flytter ind i nye, moderne rammer.«Du kommer med en stærk redaktionel baggrund, men rollen som koncernchef drejer sig jo i høj grad om økonomi. Hvordan stiller du dig til det?

»Jeg har beskæftiget mig med mediebranchen, også dens kommercielle sider, i 30 år. Hvis man i dag har ledende poster i mediebranchen så har man, uanset om man kommer fra det redaktionelle område, også en forpligtelse til at tænke i, hvordan pengene tjenes og ikke kun i, hvordan de bruges. Det har jeg haft til opgave at gøre i rigtig mange af de år, hvor jeg har beskæftiget mig ikke mindst med aviser og avisdrift. Det har jeg ikke noget problem med. Jeg tror, at et af de meget vigtige signaler, der sendes med denne udnævnelse af mig, er, at der fra Mecoms side lægges vægt på, at det er en publicistisk virksomhed og ikke alene en finansiel investering. Ønsket er meget klart at lægge vægt på indholdet til læserne og brugerne.«BRANCHENYT
Læs også