Specialmedier trækker annoncer

Det er gode tider for et væld af specialmedier, der oplever en markant fremgang i omsætningen på annoncer. Især jobannoncer er guld værd.

Specialmedierne, der tæller de danske fagblade, tidsskrifter og specialmagasiner, har stor succes på annoncemarkedet. Ifølge Dansk Fagpresses annoncebarometer er der tale om en samlet vækst i omsætningen på 12 pct. i tredje kvartal i forhold til samme periode sidste år. Annoncebarometeret indsamles blandt de to til fire største blade inden for hver branchegruppe og repræsenterer i alt ca. halvdelen af annonceomsætningen hos medlemmerne af Dansk Fagpresse.

Christian Kierkegaard, direktør for Dansk Fagpresse, peger på, at fremgangen især skyldes, at flere virksomheder står og skriger efter arbejdskraft.

»Vi ser en række blade med en markant vækst inden for jobstillingsannoncer. Det skyldes ikke mindst et arbejdsmarked, som har svært ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Virksomhederne bruger printmedier som eksempelvis fagblade til at få fat i medarbejdere, som ikke er direkte aktivt søgende,« siger Christian Kierkegaard med henvisning til specialmedier inden for tjenesteydelser, rådgivning og økonomi, som samlet set har oplevet den største fremgang på omkring 20 pct.

Det gælder blandt andet fagblade som Djøf's medlemsblad, Ingeniøren, og Magisterbladet, der dækker et potentielt bredt arbejdsmarked og som samtidig henvender sig til både private og offentlige annoncører.

Ifølge Rasmus Albrechtsen, marketing- og analysechef i DG Media er det især fagblade, der har succes med jobannoncerne. Mens de for andre specialmedier ikke spiller nogen væsentlig rolle. Her tegner traditionel markedsføring af serviceydelser og produkter sig for fremgangen alene.

Mere målrettet
Det gælder ikke mindst for blade som Eksportfokus, Lederne og Revision & Regnskabsvæsen, som annoncørerne spytter flere penge i end nogensinde før.

»Flere annoncører har fået øjnene op for de markedsføringsmæssige fordele ved specialmedierne. Hvor mange annoncører tidligere brugte de brede medier til at annoncere, føler mange virksomheder, at de drukner, når de skal sælge et produkt i eksempelvis dagspressen. Derfor søger de over i mere snævre medier, hvor de kan stille skarpt på konkrete målgrupper,« siger Rasmus Albrechtsen, som til dagligt varetager annoncesalg for flere end 100 magasiner, blade og årsudgivelser.

Samlet set tegner året 2007 til at blive et godt for specialmedierne. Den samlede fremgang for årets første ni måneder ligger på 7 pct. i forhold til samme periode året før, viser tallene fra annoncebarometeret.

BRANCHENYT
Læs også