Køerne mere spændende end papir

Han vil helst bruge sin tid på sine køer. Men landmand Mogens Pedersens hverdag er fyldt med masser af papir.

En halv time om dagen. Så lang tid ville Mogens Pedersen være tvunget til at bruge hver dag, hvis han altså gik målrettet efter at nå til bunds med samtlige lovpligtige indberetninger, skemaer, statistikker og alt det andet papirarbejde på sit landbrug på Nordsjælland.

»Og den halve time er måske ikke engang dækkende. Generelt er den tid vi skal bruge på papirarbejde vokset eksplosivt. For 25 år siden kunne man eksempelvis nøjes med at udfylde et A4-ark, hvis man skulle have tilskud til sine ammekøer. Så kom der nye regler. I dag skal man nærmest skrive den nye bibelhistorie hver gang papirerne til det samme tilskud skal udfyldes. Hvorfor skal det være så kompliceret?« spørger Mogens Pedersen.

Landmanden - eller bonden, som han selv foretrækker at kalde det - er snart 61 og han har i årtier drevet sit landbrug i Veksø mellem Stenløse og Ballerup. Det gør han på 80 hektarer og med 120 kreaturer og kalve. Han er - som så mange andre landmænd i den størrelse bedrift - alene om arbejdet. Og gudskelov for det, mener han. For der ville for alvor komme gang i indberetnings- og papirarbejde, hvis han havde medarbejdere.

Kontrolbesøg
»Der er jo efterhånden ikke ret mange grænser for, hvad en arbejdsgiver skal holde øje med,« siger Mogens Pedersen.

Men som hverdagen på gården er i dag er indberetnings-rytterier slemt nok, synes han. Som eksempelvis forleden, da en mand fra Plantedirektoratet kom på uanmeldt besøg. Han havde planlagt en gåtur rundt på bedriften, samt en række spørgsmål til omgangen med de foderstoffer, som bruges til dyrene. Hvor det er opbevaret, hvor det er købt, hvordan det er sammensat. Og helst med dokumentation på det hele.

»Det lukker luften ud af lysten til at være selvstændige erhvervsdrivende. Selvfølgelig skal vores dyr have god foder og passes godt på. Men eksempelvis stod jeg den dag midt i at støbe et nyt fundament til en ny bygning, og jeg kan ikke bare smide alt, hvad jeg har i hænderne for at hjælpe ham med sin indberetning,« konstaterer Mogens Pedersen.

»Jeg går alenemand og skal passe hele bullesjasen, så når man når til aften er det ikke papirarbejde eller indberetninger man drømmer mest om,« siger han.

Krav om statistik
Ifølge Danmarks Statistik er landbruget og fiskeriet de to brancher, som bliver hårdest ramt af bl.a. EU-krav om indberetninger til statistikkerne.

I 2005 måtte 56 pct. af alle landbrug og fiskeri bruge tid på statistik-arbejdet, mens andelen i industrivirksomheder kun var på 27 pct. Handels- og hotelvirksomheder kom på tredjepladsen med 21 pct.

»Jeg skal eksempelvis indberette via computeren, hvilken dag tyren blev lukket ud til flokken på marken. Men hvorfor kan man ikke vente og nøjes med indberetningen den dag koen har fået en kalv? Hvorfor skal det være kompliceret? Og hvis jeg så ikke lige får skrevet det i rette tid, så føler man sig som en lovforbryder. Det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg forsøger hver dag at gøre et ordentligt stykke arbejde for de dyr jeg elsker at arbejde med,« påpeger Mogens Pedersen, som mener, at kontrollen har taget overhånd. Derfor har han taget omkvædet fra John Mogensens gamle slager til sig:

»Der er noget galt i Danmark. Efterhånden bruger størstedelen af den erhvervsaktive befolkning deres arbejdstid på at kontrollere og indberette hvad den anden del af de erhvervsaktive laver. Man siger i dag, at der mangler hænder i Danmark. Men jeg vil vove at påstå, at der er rigeligt med hænder. De bliver bare brugt de forkerte steder,« konstaterer bondemanden.

Han har især to store ønsker til forbedringer på området.

For det første - mener han - bør folk, som beskæftiger sig med lovregler, på praktisk studietur rundt i samfundet for ved selvsyn at opleve, hvordan det virkelige liv er.

Det ville få stor effekt på eksempelvis antallet af unødvendige papirer og ditto kontrolbesøg, mener han:

»Mit andet ønske til fremtiden handler om sproget. Mange af de papirer, som myndighederne sender til os, skrives uforståeligt. Det er ikke for at være pivet, men det er svært at gelejde sig gennem de mange kringlede formuleringer,« siger Mogens Pedersen, som samtidig sender en kærlig tanke til sin kone:

»Hvis ikke jeg havde min Kirstine her i huset, så var jeg ilde stedt. I modsætning til mig er hun ferm ved en computer. Så hvis jeg ikke havde hende til at hjælpe mig med papirarbejdet, så kunne jeg ikke kunne magte mit landbrug«.

BRANCHENYT
Læs også