TDC-ansatte får kold skulder

TDC fastholder salg af 43 feriehuse trods flere samstemmende forklaringer om, at husene er købt for medarbejdernes penge.

TDC er urokkelig, når det gælder planen om at sælge 43 medarbejderferiehuse.

Senest er det kommet frem, at en tidligere rationaliseringsaftale mellem medarbejdere og ledelsen i det daværende Jydsk Telefon (JTAS) banede vejen for indkøb af en lang række sommerhuse, som udgør kernen i TDC's bestand af 63 feriehuse.

Men oplysningerne preller af på TDC-toppen.

»Vi er fortsat af den opfattelse, at feriehusene tilhører TDC, og det har de faglige organisationer også nikket til på et ekstraordinært møde i koncernsamarbejdsudvalget 31. maj,« siger Peer Schaumburg-Müller, vicedirektør for HR-området i TDC.

Flere bekræfter aftale
Problemet for TDC's 13.000 medarbejdere er, at der ikke eksisterer aftaler på skrift om ejerskabet til feriehusene.

Derfor har Leif Hartmann, formand for Dansk Metal Tele Afdeling 1 og medlem af TDC-bestyrelsen, i månedsvis følt, at han har kæmpet i modvind i forsøget på at få TDC til at skrotte salgsplanerne.

Lige indtil tidligere fagforeningsleder i JTAS, Leo Anker Jensen, i går trådte frem i Morgenavisen Jyllands-Posten og forklarede, hvordan millionudbetalinger fra JTAS til en medarbejderfond fra begyndelsen af 1970'erne til fusionen med Tele Danmark i 1995 blev brugt til at udvide bestanden af medarbejderferiehuse.

Efterfølgende har den forhenværende adm. direktør i JTAS, Kurt Vestergaard, bekræftet arrangementet.

Men også tidligere trafikminister Helge Mortensen genkender aftalen om årlige millionudbetalinger til JTAS-medarbejderne til brug for bl.a. køb og renovering af sommerhuse.

»Det er fuldstændig rigtigt,« siger Helge Mortensen.

Helge Mortensen var op gennem 1970'erne formand for Jydsk Teleteknikerforbund og medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget i JTAS. Senere stod han som kommunikationsminister i 1994 i spidsen for salget af det daværende Tele Danmark, der i dag kendes som TDC.

Gentleman-aftale
At der ikke findes aftaler på skrift, forklares af Helge Mortensen med, at aftalerne blev indgået i samarbejdsudvalget i JTAS.

»Det var bare noget, man blev enige om. Og så er det jo en gentleman's agreement,« siger han i dag.

Som tingene har udviklet sig, mener Leif Hartmann, at der ikke længere kan herske tvivl om, at nok står TDC-navnet på sommerhusskøderne, men de reelle ejere er og bliver medarbejderne.

»Set i lyset af de nye oplysninger mener vi, at det nu er dokumenteret, at sommerhusene tilhører medarbejderne,« siger Leif Hartmann.

Han har nu henvendt sig direkte til TDC's koncernchef og adm. direktør, Jens Alder, for at få salgsplanerne taget af bordet.

BRANCHENYT
Læs også