Eksportchauffører anker skatte-dom

Den såkaldte IA Gruppe af langturschauffører har besluttet at anke en landsretsdom om ret til et standardfradrag under kørsel i udlandet.

Gruppen, som omfatter 3000 ud af 5000 SiD-organiserede langturschauffører, ønskede dom for, at de -som f.eks. håndværkere har det -skal have et skattefrit udefradrag på 450 kr. i døgnet med tilbagevirkende kraft fra og med 1988...

Læs også