Stor gruppe arbejder meget

Omkring 10 pct. af de beskæftigede arbejder mere end ni timer om dagen, viser en undersøgelse, Danmarks Statistik har foretaget for Jyllands-Posten. Tal for 1990 og 1995 viser, at der er en permanent gruppe på 10 pct. på arbejdsmarkedet, der arbejder 46 timer og derover om ugen. De omfatter både selvstændige og andre på arbejdsmarkedet.

Normalt offentliggør Danmarks Statistik tal for, hvor mange fuldtidsbeskæftigede der er. Fuld arbejdstid betragtes som 31 timer og derover. Men i materialet fra arbejdskraftsundersøgelser er der også spurgt om folks normale ugentlige arbejdstid. Fuldmægtig Johannes Noordhoek fra Danmarks Statistik frem til, at 10 pct. af de beskæftigede på i alt 2,6 mio. mennesker arbejder mere end ni timer dagligt. Analysen viser også, at mellem 6-9 procent har overarbejde i ugen før undersøgelsen. Og det tal er nogenlunde stabilt i 90'erne...

Læs også