God start på BG Bank

Bikuben GiroBank - BG Bank - fik en god start på fusionen med et 1995-overskud på 1,7 milliarder kroner. Året før måtte de to fusionsbanker samlet notere sig et tilsvarende underskud.

De nybagte BG Bank-aktionærer kan dermed glæde sig over, at deres fælles egenkapital voksede med næsten en tredjedel, godt hjulpet på vej af store kursstigninger på bankens værdipapirer. De fleste af aktionærerne er dog sikkert mere interesserede i, at de igen får udbytte -omend på beskedne 5 pct...

Læs også