Kun få pendler over dansk-tysk grænse

Selvom den dansk-tyske grænse i princippet har været åben for arbejdskraft siden 1973, så virker den stadig som en næsten uoverstigelig mur. Institut for Grænseregionsforskning konstaterer i en ny analyse, at områdets største by, Flensborg, fra det danske opland trækker mindre end 1/10 af af den pendling, man kunne vente, hvis der ikke var en landegrænse.

I den socio-økonomiske analyse noterer Christian Hansen, samfundsvidenskabelig forskningsleder ved grænseregionsforskningen, at arbejdsmarkederne på den danske og tyske side er forblevet næsten adskilte...

Læs også