Kvalitetsmærkning af kød koster

Prisen bliver den afgørende faktor for, om landbrugsministeriets nye kvalitetsmærkningsordning bliver en succes, mener Danske Slagterier.

»Vi er bekymrede over de relativt store prisforhøjelser, der skønnes at blive nødvendige for at dække meromkostninger ved produktionen af det mærkede kød,« siger Danske Slagteriers formand, gårdejer Jørgen Laursen Vig. Kødet under den ny ordning vil komme til at koste ca. 20 pct. mere end "almindeligt kød"...

Læs også
Top job