Afgifter skæpper i DK-Benzins kasse

Danmarks sjettestørste benzinleverandør DK-Benzin, som ejes af 235 benzinforhandlere, tjener godt på at opkræve punktafgifter for staten.

1995-regnskabet, som netop er offentliggjort, viser et overskud før skat på 7 mio. kr., og plusset fremkommer alene, fordi DK-Benzin afregner benzin-afgifterne til staten med en vis forsinkelse...

Læs også
Top job