Landmand nægtes privat vandrensning

På eget initiativ har landmanden Knud Andersen fra Kjellerup-området fået afværget en atrazin-forurening af sin drikkevandsboring, men Viborg Amt synes ikke om det. Amtet har forbudt hans brug af et kulfilteranlæg.

Forureningen opstod som følge af ukrudtsbekæmpelse på Knud Andersens gårdsplads, hvor brønden ligger i et hjørne. Ved et tilfælde endte han med at købe atrazin som bekæmpelsesmiddel, og det brugte han til den årlige kamp mod ukrudtet om foråret i perioden fra 1989 til 1993...

Læs også
Top job