Kort om ERHVERV INTERNATIONAL:

Familien Svensson ser lys forude

SVERIGE 18 pct. af de svenske husholdninger venter en bedring i privatøkonomien, viser september-opgørelsen fra det statistiske kontor i Sverige. Det er uændret i forhold til august. Samlet ligger indekset på minus 6 mod minus 7 i august, hvilket fortsat indikerer pessimisme med hensyn til den samlede økonomiske udvikling i egen og landets økonomi. Undersøgelsen viser samtidig en tendens til faldende opsparing. Kun 50 pct. svarede, at de sparer op nu mod 53 pct. i august...

Læs også