Fagblad: Bekymrende udvikling for dansk, maritim industri

Den danske maritime industri står over for store forandringer.

Ifølge det internationale fagblad Fairplay er situationen for værfterne ved at være kritisk. De mangler ordrer, og der er ikke grund til optimisme. Også rederierne går vanskelige tider i møde. Broerne over Storebælt og Øresund vil ændre på billedet af Danmark som en søfartsnation...

Læs også