El-værk har adgang til el-master

Selv om der aldrig er tinglyst nogen adgangsret, har Skærbækværket lovlig adgang til tre højspændingsmaster ved Gudsø, hedder det i en kendelse fra fogedretten i Fredericia.

El-værket er i fuld gang med at udbygge det bestående 150 kilovoltnet med to ledninger, som skal bære 400 kilovolt. De nye ledninger hænges på den eksisterende mast...

Læs også