A.P. Møller-skibe til USA

A.P. Møller ønsker at styrke sin rederidrift i USA og har planer om at flytte fem containerskibe fra dansk til amerikansk flag. Skibene skal indgå i det amerikanske militære beredskab. Til gengæld får A.P. Møller næsten 60 mio. kr. om året.

Den amerikanske regering har besluttet at afsætte penge til etablering af et beredskab bestående af 50 større container-og fragtskibe. Skibene kan i fredstid fortsætte deres sædvanlige sejlads, men vil forlods få en kompensation på to mio. USD, godt 11 mio. kr., for at stå til rådighed...

Læs også
Top job