Nervemedicin er guld værd for Lundbeckfonden

Lundbeck-fonden, som er en af Danmarks mest velhavende erhvervsdrivende fonde, har præsteret et misundelsesværdigt stort overskud før skat på 68,7 mio. kr. i 1995. En fremgang på knap 15 pct.

Kursgevinster og renteindtægter fra værdipapirformuen har trukket en væsentlig del af overskuddet. Dertil kommer udbytte fra Lundbeck-fondens to guldrandede medicinalvirksomheder H. Lundbeck og Chr. Hansen Holding. I alt har fonden haft indtægter på 94 mio. kr. mod 90,3 mio. kr. året før., fremgår det af årsregnskabet for 1995...

Læs også
Top job